Östra Grevies Musikteaterutbildning är en eftergymnasial utbildning på tre terminer som riktar sig till dig som vill uttrycka dig genom sång och teater. 

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan till Musikteaterutbildningen gör du i två steg. Dels fyller du i en digital ansökan på vår hemsida senast den 3 maj. Dels förbereder du ett scenprov som du blir kallad till någon av dagarna 8-9 juni.

Kostnader: Materialkostnad 4000 kr/termin + 500kr terminsavgift (försäkring samt vissa gemensamma luncher och kaffe/te/juice i skolans matsal)

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020

Kontakt:
Andreas Eldeen

Telefon: 0709-700 006
E-post:
andreas.eldeen@ostragreviefolkhogskola.com

Östra Grevies Musikteaterutbildning bygger på tre terminer och är eftergymnasial. Utbildningen riktar sig till dig som vill uttrycka dig genom sång och teater.

Teater är så mycket mer än att agera. Sjunga är så mycket mer än att skapa toner. Det ena utesluter inte det andra. Idag har begreppet ”musikteater” blivit en genre som står för sig själv vid sidan av teater, opera, och musikal. Kursens fokus ligger på berättarteknik och kommer att ge dig verktyg för att utveckla sång och skådespeleri som gestaltningsform. Målet är också att ge dig en tydlig bild över ett yrke inom scenkonstområdet. Vi är en utbildning som ger dig möjlighet till högre studier, men även till att ta ditt första kliv ut i arbetslivet. 

Några exempel på skolor som våra tidigare deltagare har gått vidare till är:  Balettakademin, Artisten (Högskolan för Scen och Musik, Göteborg) och PAS.

 

Utbildningsform 

Kursen bygger på tre terminer och är eftergymnasial, bedrivs på heltid och är studiehjälps- och studiemedelsberättigande. Du kan söka till folkhögskola fr.o.m. hösten det år du fyller 18 år. Vi tar in 20 stycken deltagare varje år och antagningen sker efter scenprov. Under veckan har du lärarledd tid i form av workshops, sång- och teaterklass. Utöver den lärarledda tiden förväntas du arbeta mycket på egen hand. Skolans faciliteter är öppna på kvällar och helger. Lärarna arbetar deltid eftersom de är aktivt yrkesutövande inom scenkonstområdet.

Utbildningens struktur 

Utbildningen är uppdelad i fyra delmål och varje delmål avslutas med ett projekt. Under de olika momenten kommer du möta personer från yrkeslivet som ger dig kunskap och inspiration. Studiebesök, gästföreläsningar och workshops kommer hållas för att ge dig en helhetsbild av hur yrkeslivet fungerar. Vi arbetar med teoretiska delar och grundläggande tekniska moment. Analys och metod är viktiga delar som genomsyrar utbildningen. 

Vi jobbar också mycket med att förädla det som du redan kan, det du kan ut efter dina förutsättningar. Därför är arbetet med ditt självförtroende och din självkänsla, att våga stå för det man gör på scen, centralt på vår utbildning. Återkommande fraser på utbildningen är ”prestation står i vägen för utveckling” och ”man måste våga misslyckas för att lyckas”. 

Huvudämnen:

 • Individuell sånglektion 
 • Ensemblesång 
 • Skådespelarträning (grundträning, textanalys etc.) 
 • Musikteori 
 • Fysträning 

Projekt med publik redovisning:

 • Interpretation  
 • Vinterkonsert 
 • Teaterredovisning 
 • Minimusikaler 
 • Vårredovisning av fyra musikaler 
 • Sång och scenredovisning 

Övrig undervisning:

 • Sångworkshop 
 • Maskworkshop 
 • Clownworkshop 
 • Studiebesök 
 • Möte med yrkeslivet 

 

Ekonomi:
Studier på musikteaterutbildningen berättigar dig till studiemedel. Undervisningen är kostnadsfri men du betalar 4000:-/termin för materialkostnader.

Terminsavgift för samtliga kursdeltagare
I terminsavgiften ingår vissa gemensamma måltider (ex välkomstlunch, jullunch, avslutningsfika) förmiddags- och eftermiddags kaffe/te/juice i matsalen måndag-fredag, försäkring med mera, 500 kronor.

OBS! Alla kostnader är per termin.