Allmän kurs - Högskoleförberedande

Östra Grevie folkhögskola


Ansök nu
Behörighetsgivande kurs på gymnasienivå med samhällsvetenskaplig inriktning för den som särskilt vill förbereda sig för högskolans arbetsmetoder. Särskild vikt läggs vid argumentationsanalys.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 2-3 terminer

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minst två års gymnasiestudier

Kostnader: 500 kronor i terminsavgift, 100 kronor/termin för material

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 13 jan 2020

Kontakt:
Kalle Bjelkfelt

Telefon: 040-55 62 00
E-post:
kalle.bjelkefelt@ostragreviefolkhogskola.com

Kursen har en samhällsvetenskaplig inriktning och vänder sig till dig som redan läst hela, eller stora delar, av gymnasiet. Kursen är högskoleförberedande och riktar sig till dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet, eller som inte har tillräckligt höga betyg för att komma in på den utbildning du önskar.

I varje ämne kan du läsa i en grundläggande eller avancerad grupp. På så vis anpassar vi tillsammans dina studier efter din nivå och dina behov. Oavsett på vilken nivå du läser är studierna högskoleförberedande och ger möjlighet till grundläggande behörighet.

Har du redan grundläggande behörighet rekommenderar vi att du läser på avancerad nivå i alla ämnen för att fördjupa dig och för att det kan ge ett bättre slutomdöme.

Stor vikt läggs vid att du ska bli bekant och bekväm med akademisk terminologi och formaila. Du kommer att få prova på flera av de vanliga examinationsformerna som muntlig och skriftlig tentamen, långa skrivsalsuppgifter, seminarier och hemtentor. 

Utbildningens mål är

  • att du ska få grundläggande behörighet
  • att du ska vara mycket väl förberedd för högre studier
  • att du ska ha de behörigheter som krävs för den utbildning du söker