För dig som vill skaffa gymnasiekompetens tillsammans med personligt engagerade lärare i en kreativ studiemiljö.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundskola

Kostnader: För kopiering, studie- och teaterbesök och andra gemensamma aktiviteter utgår en kostnad på 1300 SEK/termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 20 aug 2018

Kontakt:
Karl-Magnus Eklundh

Telefon: 0411-55 89 24
E-post:
karl-magnus.eklundh@skurupsfolkhogskola.se

Allmän kurs
På Allmän kurs utvecklas du tillsammans med andra under kreativa former. Våra engagerade lärare bejakar din nyfikenhet och stimulerar fantasin - det är du som är i centrum. Genom personliga samtal får du stöd och hjälp med att planera dina studier.

Ämnen på Allmän kurs
På Allmän kurs läser du svenska, engelska, historia, samhällskunskap, religion, psykologi, matematik, naturkunskap m.m. På nivå 1 och 2 läser du också ämnet livskunskap. Där samtalar vi och lär oss om vilka möjligheter du har att påverka ditt liv. Delar av undervisningen sker i temaform och vi arbetar ibland ämnesövergripande.

Intyg och omdöme
Efter fullföljd kurs får du intyg och studieomdöme. Intyget innehåller uppgifter om kurstid, ämnen och om du uppnått behörighet för högskolestudier.

Omdömet grundar sig på din förmåga att bedriva studier, analysera, ta ansvar, samarbeta samt din aktivtitet under lektioner och vid studiebesök. Bedömningen görs gemensamt av lärarlaget enligt skalan “mindre god“, ”god“, ”mycket god“ och “utmärkt“.

Studiemedel
Du som är över 20 år är berättigad till studiemedel på gymnasienivå. Är du under 20 år utgår samma studiebidrag som för gymnasiet.

Behörighet
Studier på Allmän kurs kan ge behörighet till högskolestudier. För att få behörighet till högskole- eller universitetsstudier krävs:

• Tre år på folkhögskola, eller

• Två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier, eller

• Ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.

Desutom ska du ha motsvarande lägst godkänd nivå i 10 kurser. Dessa är:

• Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

• Engelska 5 och 6

• Matematik 1 a, b eller c

• Samhällskunskap 1a1

• Naturkunskap 1a1

• Religionskunskap 1

• Historia 1a1
 

Varmt välkommen att söka till oss!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Behörighet att söka vidare till högskola eller universitet. Att ha vuxit som individ genom den träning och gemenskap som läsåret på folkhögskolan gett.