Skrivpedagoglinjen - distans

Ansökan stängd

Skrivpedagoglinjen - distans

Skurups folkhögskola

Ansökan stängd

Utbildningen riktar sig till dig som har tidigare skrivarutbildning och/eller dokumenterad skriverfarenhet samt en god litterär orientering.
Målsättningen är att utveckla din kompetens att leda skrivarkurser och handleda andra i skrivandet.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymnasie eller motsvarande. Skrivarkurs är meriterande.

Kostnader: För material m.m. utgår en kostnad. För mer information om denna besök skolans hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Helena Fehrman

Telefon: 0411-55 89 27
E-post:
helena.fehrman@skurupsfolkhogskola.se


Skrivpedagoglinjen

Utbildningen riktar sig till dig som har tidigare skrivarutbildning och/eller dokumenterad skriverfarenhet. Du ska också ha en god litterär orientering. Målsättningen är att utveckla din kompetens att leda skrivarkurser och handleda andra i skrivandet.

Studierna kombineras med eget handlett skrivande och sker huvudsakligen på distans. Du måste alltså ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Deltagarna förväntas ta aktiv del i kursen. Vi träffas sex gånger under läsåret för seminarier och genomgångar. Varje träff är på två dagar.

Med utgångspunkt i egna skriverfarenheter och läroprocesser utvecklas kunskapen om det litterära skrivandets metodik och pedagogik. I kursen ingår undervisningspraktik som ett obligatoriskt moment.

Kursledarna har mångårig erfarenhet av skrivutbildningar och är lärare på Skrivarlinjen på Skurups folkhögskola.

Utbildningsmoment

Skrivpedagogik och metodik: 
Skrivpedagogiken omfattar dels en teoretisk orientering om skrivprocessen med särskild betoning på litterärt skrivande, dels en metodisk del som innehåller både utvecklandet av kreativa övningar och stödjande handledning. Under året förväntas deltagarna praktisera som skrivlärare, planera och genomföra ett kortare undervisningsförlopp.

Eget skrivprojekt: 
Kursdeltagarna arbetar under året med ett eget större skrivprojekt. Här ingår gemensam textkritik. Diskussion av stil och form står i centrum. Enstaka skrivuppgifter ingår också i detta moment.

Litteratur och poetik: 
Gemensamma litteraturstudier och textanalys är en viktig del av kursen. Både ny och äldre skönlitteratur ingår i litteraturlistan, dessutom ett verk av eget val inom olika genrer. Den skrivpedagogiska och skönlitterära delen knyts ihop genom metodiska övningar i hur skönlitteratur kan användas vid skrivundervisning. 

Varmt välkommen att söka till oss!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du ska kunna leda skrivarkurser på olika nivåer och handleda kortare och längre skrivprojekt.