Allmän kurs - Förberedande Undersköterska / Vårdbiträde - Malmö

Ansök nu

Allmän kurs - Förberedande Undersköterska / Vårdbiträde - Malmö

S:ta Maria folkhögskola

Ansök nu

Kursen är en ettårig utbildning om 40 veckor och bedrivs på heltid. I kursplanen ingår ämnen som socialpedagogik, psykologi, etik och bemötande, friskvård och hygien, vård och omsorg, medicin samt svenska engelska, data och samhällskunskap. Utöver teoretiska ämnesstudier ingår också studiebesök samt arbetsförlagda studier / praktik (APU), vilken max kan uppgå till 30% av kurstiden. De studerande bör även vara förberedda på kvälls- och helgtjänstgöring.

 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: godkänd SFI eller motsvarande svenskkunskaper.

Kostnader: Skolan tar vid terminsstart ut en terminsavgift på 800 kr som täcker försäkring, läromedel (lånas ut), kostnader vid studiebesök och vissa utflykter samt kopieringsmaterial

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 20 dec 2022

Kontakt:
Monika Andersson

Telefon: 040223114
E-post:
monika.andersson@sanktamaria.fhsk.se


Kursen är studiemedelsberättigande.

Mål med utbildningen är att

  • få goda språkkunskaper för anställning eller vidare studier
  • få en god utbildning inom vård- och omsorgsarbete
  • kunna arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska, etiska och miljömässiga utgångspunkter
  • få kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare
  • ha fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av stöd och service till äldre människor samt människor med funktionsvariationer
  • bli anställningsbar inom området vård och omsorg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna vara rustade för ett arbete inom vård- och omsorgsbranschen som vårdbiträde och/eller vara studieförberedda för vidare studier till undersköterska.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs