Grundläggande Dataprogrammerare / Webbutveckling - Malmö

Ansök nu

Grundläggande Dataprogrammerare / Webbutveckling - Malmö

S:ta Maria folkhögskola

Ansök nu

Kursens bygger på att inhämta grundläggande kunskap inom webbutveckling och då i främst för en roll som front-end utvecklare. På klientsidan går vi igenom struktur med HTML5 och design med CSS 3 och på serversidan går vi igenom programmering inom understödjande tekniker och informations bearbetning. Kursen bedrivs på heltid och omfattar 40 veckor. I kursen ingår också upp till 15% praktik.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: godkänd SFI eller motsvarande svenskkunskaper.

Kostnader: Skolan tar vid terminsstart ut en terminsavgift på 800 kr som täcker försäkring, läromedel (lånas ut), kostnader vid studiebesök och vissa utflykter samt kopieringsmaterial

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 20 dec 2022

Kontakt:
Monika Andersson

Telefon: 040223114
E-post:
monika.andersson@sanktamaria.fhsk.se


Kursens bygger på att inhämta grundläggande kunskap inom webbutveckling och då i främst för en roll som front-end utvecklare. På klientsidan går vi igenom struktur med HTML5 och design med CSS 3 och på serversidan går vi igenom programmering inom understödjande tekniker och informations bearbetning. Kursen bedrivs på heltid och omfattar 40 veckor.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs