Webbutveckling - Frontend

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
S:ta Maria folkhögskola
Plats:
Malmö - Skåne län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: godkänd SFI eller motsvarande svenskkunskaper.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 20 dec 2024

Kostnader: Skolan tar vid terminsstart ut en terminsavgift på 1200 kr som täcker försäkring, läromedel (lånas ut), kostnader vid studiebesök och vissa utflykter samt kopieringsmaterial

Kontakt: Lars Tengberg

Telefon: 040223113

E-post:
lars.tengberg@sanktamaria.fhsk.se

Webbutveckling är en samlingsterm för allt som omfattar uppbyggnaden av en webbplats. Till exempel inkluderar termen programmering av server/klient-sidan, webbdesign, systemutveckling etc.

Yrkesrollen
Webbutvecklare är en bred beteckning på en yrkesroll som har olika nivåer och roller. Programmet är till för dig som är intresserad av webbutveckling från olika perspektiv. Du får lära dig att rent tekniskt utveckla webbplatser och webbaserade system genom att använda aktuella programmeringsspråk och tekniker. Du får också utveckla dina kunskaper om hur system kan utvärderas och designas utifrån användarens behov (s.k. interaktionsdesign). Genom hela utbildningen går informatik som en röd tråd.

Genom studierna på programmet får du med dig kunskaper i grundläggande programmering med inriktning frontend för webbutveckling och interaktionsdesign.

Du kommer kunna arbeta som:

  • Fronten utvecklare
  • Webbdesigner
  • Interaktionsdesign
  • Projektledare inom webb

Om utbildningen
Kursen bygger på att inhämta grundläggande kunskap inom webbutveckling, främst för en framtida yrkesroll som front-end utvecklare. På klientsidan går vi genom struktur med HTML5 och design med CSS 3 och på serversidan går vi genom programmering inom understödjande tekniker och informations bearbetning. Kursen bedrivs på heltid och omfattar 40 veckor.

Kursens innehåll
– Grunderna i HTML, CSS och Javascript
– Teknisk webbdesign och användbarhet
– Användargränssnitt och interaktionsdesign
– Grafisk teknik för webb
– Tillhörande ramverk för utveckling av webbaserade system
– Byggsystem, stilmallskompilering (CSS compilation), optimering samt dokumentation

Utbildningens upplägg
Utbildningen bedrivs på heltid med lärarstöd, men kräver till stora delar självstudier.
Undervisningen sker i folkhögskolans lokaler i Rosengård/Malmö.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

S:ta Maria folkhögskola

S:ta Maria är en liten skola med familjär känsla. Skolan är en mötesplats för människor från hela världen, en stimulerande miljö som är öppen och demokratisk och kännetecknas av en katolsk människosyn. Som studerande på skolan får du lära dig mer om dina egna och omvärldens villkor och du får öva dig i kreativt och kritiskt tänkande. 

Läs mer om skolan

Postadress:
S:ta Maria folkhögskola
Box 180 84
200 32 Malmö

Besöksadress: Adlerfelts väg 4M (Rosengårds Centrum)

Telefon: 040-22 31 13 (exp) 040-22 31 14 (rektor)
E-post: expedition@sanktamaria.fhsk.se
Webbadress: http://www.sanktamaria.fhsk.se/