Kursen vänder sig till dig som har en autismspektrumdiagnos, till exempel Aspergers syndrom. På Sundsgården får du nya möjligheter att nå dina mål och att fullfölja studier på motsvarande gymnasienivå

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du måste vara 18 år eller äldre. Du har varit här på ett studiebesök. Du har deltagit på Prova-på-kurs. Skicka in en ansökan och efterfrågade dokument och bilagor (se info på hemsidan)

Kostnader: 3220 kr per termin för resor m m i samband med studiebesök samt kursmaterial.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Pia Möller

Telefon: 042-19 38 87
E-post:
pia.moller@sundsgarden.se

Här får du studera de gymnasiegemensamma ämnen som måste finnas med i en grundläggande behörighet för högskolestudier, men du läser även våra olika profilämnen. Studier på Aspergerlinjen ger därför också kunskaper om autismspektrumdiagnoser, särskilt Aspergers syndrom, träning av din kommunikativa förmåga samt möjlighet att stärka din medvetenhet, självkännedom och självkänsla. Vi arbetar med individuell kartläggning och visuell pedagogik.

Klassen har plats för 18 studerande och vi utarbetar individuella kursplaner och scheman. Varje studerande får en mentor för samtal och uppföljning. Skoldagen är sammanhängande, studierna strukturerade och det finns god tillgång till pedagogiskt stöd.

Kursens mål är att ge dig en klarare bild av vad du vill göra efter skolåret. Du har en beredskap att möta nya miljöer i privatlivet. Det kan gälla eget boende eller deltagande i någon aktivitet som du inte prövat förut där du möter människor med andra livserfarenheter än dina egna. Du har fått strategier för vardagslivet och utökat din självkännedom.


Länk till kursen på skolans webbplats
http://sundsgarden.se/pages/asperger