En yrkesutbildning på Sundsgården för dig som är intresserad av att arbeta som elevassistent, lärarassistent eller personlig assistent.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du har gått en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Du kommer att bli kallad till skolan för ett samtal, där detta samtal tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för din antagning.

Kostnader: 1560 kr per termin för resor m m i samband med studiebesök samt kursmaterial.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Ola Nihlgård

Telefon: 042-19 38 11
E-post:
ola.nihlgard@sundsgarden.se

Att möta och bemöta människor. Personer med funktionsnedsättning kan behöva elevassistent eller personlig assistent. För att möta deras behov behövs kunskaper, färdigheter och en rätt attityd – ett särskilt bemötande. Välkommen att söka vår 1-åriga assistentlinje. 

Kursinnehåll:

- MBS- Människor i behov av stöd
- Teckenspråk
- Skrivarprojekt
- Psykologi
- KRT – Kreativt reflekterande tänkande
- Svenska
- Samhällsorientering för assistenter
- Praktik

Mål:

- Att du ska få breda kunskaper om att ge assistans åt personer med olika typer av funktionsnedsättningar i deras olika livsituationer som t.ex. hemmet, studier, arbete och fritidsaktiviteter.
- Att du ska kunna arbeta som personlig assistent eller elevassistent.
- Att du ska vara så väl förberedd som möjligt när du kommer ut i arbete.
- Att du får en bred utbildning som ökar din anställningsbarhet

Länk till kursen på skolans webbplats
http://sundsgarden.se/pages/assistent