Kommunikation och aktivitet. Afasilinjen är en kurs på Sundsgården för dig som i vuxen ålder drabbats av afasi efter stroke eller annan förvärvad hjärnskada.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 75%

Längd: 1 år 26 veckor, varvade med hemmaveckor

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du bör ha genomgått språklig rehabilitering i minst ett år innan du kan antas till kursen. Efter avslutad kurs kan du vid behov återgå till rehabilitering med nya insikter och ökat självförtroende. Se mer info på afasilinjens hemsida!

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Ulrika Tajthy och Camilla Olsson

Telefon: Ulrika: 042-19 38 22 | Camilla: 042-19 38 67
E-post:
ulrika.tajthy@sundsgarden.se

Afasilinjen vänder sig till dig som har afasi och som vill arbeta med dina språkliga och kommunikativa svårigheter på ett holistiskt och hälsofrämjande sätt tillsammans med andra afasidrabbade. Linjen har plats för 12 deltagare och intag sker terminsvis. Vi arbetar med att stärka varje kursdeltagares självförtroende bland annat genom att bidra till en ökad känsla av delaktighet samt förbättrad kommunikativ och språklig förmåga.

Du kommer att kunna få individuellt utformade uppgifter av logoped som är knuten till Afasilinjen. Dagtid finns alltid två skolassistenter som arbetar i nära samarbete med kursdeltagare och pedagoger.

Pedagoger, kursassistenter och kursdeltagare har ett ingående samarbete vilket skapar en känsla av samhörighet och gemenskap. Våra kursdeltagare erbjuds lärandeaktiviteter som är både koncentrationskrävande och utmanande samt främjar deras motivation och kreativitet. Lektionspassen utvärderas löpande för att på bästa sätt passa personer med förvärvad hjärnskada och afasi. I schemat finns också utrymme för vila och social samvaro.

Kursinnehåll:

 Kommunikationsträning
- Språklig stimulans och/eller arbete i olika gruppkonstellationer (som anpassas till -kursdeltagarnas individuella behov och färdigheter)
- Språkliga uppgifter som stimulerar tal, hörförståelse, läsning och skrivning
- Röstträning och röstvård
- Datorbaserad träning (individanpassade språkliga och kognitiva uppgifter)
- Friskvård
- Skapande verksamhet och kreativitet
- Samhälls- och livskunskap
- Musik
- Studieresa

Mål:

- Du får en förbättrad kommunikation med din omgivning.
- Du får en ökad förståelse för dina språkliga och kommunikativa styrkor.
- Du får genom att arbeta tillsammans med andra afasidrabbade ökad självkännedom och förbättrat självförtroende.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://sundsgarden.se/pages/afasi