Grunden är för dig som vill få behörighet motsvarande svensk grundskolekompetens. Det är en kurs som hjälper dig att komma igång med studierna så att du sedan ska kunna läsa vidare på motsvarande gymnasienivå, eller yrkesutbildning.


Du finns i en trygg miljö där vi arbetar både enskilt och i grupp. Vi deltar i temadagar och gemensamma samlingar tillsammans med de andra deltagarna på sundsgården.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Om du inte har svenska som modersmål förväntas du ha blivit godkänd på nivå C på SFI, eller ha motsvarande kunskaper i svenska.

Kostnader: 1300 kr per termin för resor m m i samband med studiebesök samt kursmaterial.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Helene Franzén

Telefon: Helene: 042-19 38 49
E-post:
helene.franzen@sundsgarden.se

Målet är att du ska få de kunskaper och färdigheter du behöver för att studera vidare på gymnasienivå. När du blivit godkänd i de behörighetsgivande ämnena får du ett intyg och ett omdöme som du använder för att söka vidare till studier på motsvarande gymnasienivå.

Det finns tre olika spår du kan gå:

  • Grunden - svenska
    Riktar sig till dig som har ett annat modersmål än svenska.
  • Grunden - snabb
    Detta är för dig som av någon orsak inte fullföljt grundskolan.
  • Grunden - bas
    Detta spår riktar sig till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF)

Läs mer om de olika inriktningarna på sundsgårdens hemsida.