Assistent – Lärarassistent, elevassistent och personlig assistent.

-    Att möta och bemöta människor
Människor med särskilda behov kan behöva lärarassistent, elevassistent eller personlig assistent. För att möta deras behov behövs kunskaper, färdigheter och en rätt attityd – ett särskilt bemötande. Välkomna att söka vår 1-åriga assistentlinje – lärarassistent, elevassistent & personlig assistent på Sundsgården.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Utbildning med förkunskapskravet att du gått en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Du kommer bli kallad till skolan för ett samtal där detta samtal tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för antagning.

Kostnader: Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor med mera i samband med studiebesök samt kursmaterial 1630 per termin. Läs mer på vår hemsida om kostnader för mat och logi.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Ola Nihlgård

Telefon: 042-19 38 11
E-post:
ola.nihlgard@sundsgarden.se

Kursinnehåll
Styrdokument & lagar
Olika pedagogiska inriktningar
Motiverande samtal
Beteendeanalys
Kommunikation
Lågaffektivt bemötande och ART (Aggression Replacement Training)
Psykologi
KRT – Kreativt reflekterande tänkande
Funktionsnedsättningar/Funktionsvariationer
Teckenspråk
Omvårdnad
Hjälpmedel
Kost & hälsa
Examensarbete
Praktik

Mål
-    Att du ska kunna arbeta som lärarassistent, elevassistent eller personlig assistent
-    Att du ska vara så förberedd som möjligt när du kommer ut i arbete
-    Att du får en bred utbildning som ökar din anställningsbarhet
-    Att möta och bemöta människor på ett professionellt sätt

Behörighet och studieomdöme
Kursen är på eftergymnasial nivå och därför kommer inga specifika behörigheter ges. Däremot utfärdar vi ett utbildningsbevis där vi relaterar studieresultaten till den europeiska referensramen för kvalifikationer.