En utbildning för dig som

• Vill jobba med webbprogrammering
• Har gått ut gymnasiet
• Är över 18 år

Kursen ger en bra bas att bli webbprogrammerare. Efter genomgången utbildning kan den studerande söka vidare till exempelvis School of applied technology för vidareutbildning. Den studerande kommer också ha baskunskaper för att börja ansöka om jobb och traineeships som junior webbprogrammerare. IT-programmerare är ett bristyrke och du har därför stor möjlighet att få jobb efter fullgjorda studier.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: En termin

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du har kunskaper i engelska motsvarande gymnasienivå, eftersom undervisningsspråket är engelska. Du har goda kunskaper i datoranvändning. Behöriga sökande kallas till antagningsintervju. Urval sker efter intervju samt antagningsprov.

Kostnader: Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor med mera, i samband med studiebesök samt kursmaterial 1 600 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2020 - 26 jan 2021

Kontakt:
Michelle Andersson

Telefon: 042-193875
E-post:
michelle.andersson@sundsgarden.se

Att studera till IT-programmerare på Sundsgårdens Folkhögskola

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i webbutveckling. Vi jobbar delvis i team med 2–4 deltagare i varje team och delvis i helklass. Undervisningen sker oftast i projektform, där merparten av kursen sker på distans, det varvas med föreläsningar och lektioner på Sundsgården. Vi har gemensamma genomgångar i HTML, CSS och JavaScript, där teamen sedan fördjupar sig i de olika delarna inom webbutveckling. Undervisningen bedrivs utifrån ett nybörjarperspektiv. Vi går igenom grunderna kring vad programmering är och vad det kan användas till. Detta följs upp med att vi gradvis använder mer avancerade verktyg. I hög grad söker individen och teamet själv information eftersom det rör sig så snabbt i branschen. Kunskap inom programmering är färskvara som förändras och utvecklas ständigt.

Teori och praktiska övningar varvas med några gästföreläsningar. Vi följer en kursplan med olika kursavsnitt där vi jobbar både enskilt, i team och som helklass beroende på kursinnehåll. Stora delar av undervisningen sker via distans. Vid slutet av utbildningen kommer deltagarna ha kunskapen för att skapa en portfolio som visar på ett antal projekt var och en tillverkat under kursens gång.

Förkunskaper
Det är en eftergymnasial kurs. Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande är ett krav. Goda kunskaper i engelska är ett krav då undervisningen i huvudsak sker på engelska. Förkunskaper i IT-programmering och/eller webbdesign är meriterande.

Examen och intyg
Efter genomgången och godkänd kurs erhålles ett utbildningsbevis.

Kursinnehåll

  • HTML5,
  • CSS3,
  • JavaScript,
  • Figma,
  • Moderna designbibliotek,
  • Moderna ramverk,
  • Git/GitHub,
  • Visual Studios Code,
  • Programmeringsteknik
  • Agilt arbete