Var med och skapa en hållbar skola för alla! Som språk- och lärarassistent kommer du att jobba med Sveriges nya skola och en framtid för våra barn och ungdomar. Ny kurs på Sundsgårdens folkhögskola.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du måste ha språkkunskaper som motsvarar svenska 1 eller svenska som andraspråk 1. Du har slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Du måste ha goda kunskaper i ditt modersmål

Kostnader: Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor mm i samband med studiebesök samt kursmaterial 1300 kr per termin

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2020 - 5 jun 2021

Kontakt:
Klara Stenqvist

Telefon: 076-540 38 88
E-post:
klara.stenqvist@sundsgarden.se

Yrkesrollen ser olika ut beroende på skola, undervisningsstadium och tänkta arbetsuppgifter. Klart är dock att du kommer att vara en viktig och uppskattad brobyggare. I din nya yrkesroll kan du få arbeta med att stödja den enskilde läraren eller ett helt lärarlag.

Du kan också arbeta som studiehandledare, språkstödjare eller modersmålspedagog. Andra uppdrag kan vara att avlasta genom att ta hand om vissa administrativa uppgifter så att lärarna kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag, dvs undervisningen. Du kan också bli anställd för att stötta elever i deras skolsituation med inlärning och språkstöd eller i en kombination. Som språk- och lärarassistent blir du en del av den pedagogiska personalen på skolan.

 

Kursen är en eftergymnasial yrkesutbildning på ett år. Utbildningen är för dig som är flerspråkig och som gillar och vill jobba med barn/ungdomar i skolan. Vår utbildning till språk- och lärarassistent ger dig en bred grund för ett framtida stimulerande arbete inom skolans värld. Studierna varvas med praktik under året.

För vem?

 • För dig med svenska som andraspråk
 • För dig som vill vara med att skapa en ny hållbar skola för alla
 • För dig som är utlandsfödd och har pedagogisk utbildning
 • För dig som vill arbeta med barn och ungdomar men inte vill läsa en högskoleutbildning
 • För dig som vill att elever i skolan ges goda förutsättningar att lyckas med sina studier
 • För dig som vill vara med och skapa en trygg skolmiljö
 • För dig som vill prova skolmiljön innan du bestämmer sig för att eventuellt studera vidare

Kursinnehåll

(kan komma att revideras)

 • Språkfärdighet/svenska i tolkning, tolketik och tolkningsteknik
 • Informations- och kommunikationsteknik – IKT
 • Skolans organisation, skollagen, olika skolformer, lär- och kursplaner, juridik och villkor samt etik och värdegrund i den svenska skolan
 • Administration
 • Kommunikation/konflikthantering – relationsskapande
 • Psykologi – utvecklingspsykologi, sociologi samt ledarskap
 • Pedagogik, lärandet och olika lärstilar
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Yrkesrollen och praktik