Allmän kurs Grunden

Ansökan stängd

Kursen på Sundsgården är för dig som vill få behörighet motsvarande svensk grundskolekompetens. Det är en kurs som hjälper dig att komma igång med studierna så att du sedan ska kunna läsa vidare på motsvarande gymnasienivå, eller yrkesutbildning. Du finns i en trygg miljö där vi arbetar både enskilt och i grupp. Vi deltar i temadagar och gemensamma samlingar tillsammans med de andra deltagarna på skolan. 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Från 18 år och uppåt. Om du inte har svenska som modersmål förväntas du ha blivit godkänd på nivå C på SFI, eller ha motsvarande kunskaper i svenska (gäller dig som söker Grunden – svenska). När du ansökt blir du kallad till en intervju.

Kostnader: Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor med mera i samband med studiebesök samt kursmaterial 1325 kr per termin. Läs mer på Sundsgårdens hemsida om kostnader för mat och logi.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Helene Franzén och Patrik Johansson

Telefon: Helene: 042-19 38 49 | Patrik: 042-19 38 68
E-post:
helene.franzen@sundsgarden.se | patrik.johansson@sundsgarden.se


Målet är att du ska få de kunskaper och färdigheter du behöver för att studera vidare på gymnasienivå. När du blivit godkänd i de behörighetsgivande ämnena får du ett intyg och ett omdöme som du använder för att söka vidare till studier på motsvarande gymnasienivå.

Det finns tre olika spår du kan gå:

  • Grunden - svenska
    Riktar sig till dig som har ett annat modersmål än svenska.
  • Grunden - snabb
    Detta är för dig som av någon orsak inte fullföljt grundskolan.
  • Grunden - bas
    Detta spår riktar sig till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF)

Läs mer om de olika inriktningarna på sundsgårdens hemsida.