Bibel distans

Ansökan stängd

Vill du gå en bibelskola och fördjupa din kunskap om Bibelns berättelser? Har du inte tid eller möjlighet att studera på heltid på annan ort? Är du ”mitt i livet”?

Bibelkursen ges på halvdistans med sex fysiska lördagsträffar på Sundsgården. Den går på kvartsfart över två terminer för att göra det möjligt att kombinera arbete och studier.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 frivilliga träffar

Studietakt: 25%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inga särskilda förkunskaper krävs för deltagande i kursen. Eftersom hemarbetet sker på dator och via e-post, så behöver du ha en grundläggande vana vid att hantera en dator.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Robert Södertun

Telefon: 0701-83 55 50
E-post:
robert@kreativabudskap.se


 

Denna distanskurs ger dig kunskap och redskap för att bättre kunna förstå Bibelns texter och därmed kunna fördjupa livsförståelse och tro. Samtal och diskussioner mellan deltagarna syftar även till att ge en större förståelse och acceptans för olika tolkningar och åsikter. Huvuddelen av kursinnehållet förmedlas i de fysiska träffarna på Sundsgården som sker tre gånger per termin, där samtalet på plats utgör en viktig del i helheten. Innehållet i dessa följs sedan upp på distans via internet på en för kursen gemensam plattform.


Kursinnehåll:
Kursen är uppdelad i sex delkurser, där första terminen fokuserar på Gamla testamentet och andra terminen på Nya testamentet. Den preliminära kursplanen ser ut som följer:

Delkurs 1: Böckernas bok. Introduktion om bibeln. Finns Jesus i hela bibeln?
Delkurs 2: Gamla testamentet blir nytt. Lagen och profeterna. Kallelse.
Delkurs 3: Det profetiska. Gud talar, vi lyssnar.
Delkurs 4: Fyra evangelier. Evangeliernas tillkomst. Vad ville de berätta.
Delkurs 5: Den helige Ande. Löfte och uppfyllelse. Den tidiga kyrkan. Andens yttringar
Delkurs 6: Martyriet. Nåden att lida. Kyrkohistoriskt perspektiv.

Mål:
Kursen vill ge deltagarna kunskap och redskap för att bättre kunna förstå Bibelns texter och därmed kunna fördjupa sin livsförståelse och sin tro. Samtal och diskussioner mellan deltagarna syftar även till att ge en större förståelse och acceptans för olika tolkningar och åsikter. Den grundläggande hållningen är därför att allas tankar och åsikter ryms och respekteras.

Metodik:
Huvuddelen av kursinnehållet förmedlas via internet på en för kursen gemensam plattform. Där kommer regelbundna föredrag att läggas upp och uppgifter ges till deltagarna. Samtal och frågor kring de aktuella ämnena kommer också att rymmas i detta forum, antingen gemensamt för hela kursen, i mindre studiegrupper eller enskilt med kursledaren.

Utöver detta digitala forum träffas alla deltagare tre gånger per termin. Träffarna innehåller summering och i förekommande fall redovisning av genomgången delkurs och inledande undervisning för den delkurs som påbörjas i och med träffen. Stort utrymme ges också åt samtal utifrån de tankar och frågor som kursen har väckt hos deltagarna. Träffarna hålls på Sundsgårdens folkhögskola.

Deltagare berättar:
"Nu läser jag Bibeln med helt andra ögon än när jag började kursen. Både att jag känner en stor längtan och att jag förstår den på ett annat sätt. Så tack för det! Det är spännande det här hur man plötsligt får syn på saker i sitt liv genom att ha väckt vissa frågor och tankar. Plötsligt ser man saker som samstämmigt pekar åt ett visst håll. Det är en spännande resa."