Leva hållbart - distans

Ansökan stängd

Hållbar utveckling – jag vill, men hur? I dagens samhälle diskuterar vi begreppet hållbart, men vad betyder hållbar utveckling egentligen? Jag vill leva hållbart, men hur? 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 obligatoriska träffar

Studietakt: 25%

Längd:

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du behöver inte ha några förkunskaper, dock behöver du ha en datorvana då kursen genomförs digitalt. Du ansöker med ett personligt brev på max 500 ord där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Kostnader: En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kostnader för mat och fika under träffarna tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 6 sep 2021 - 16 jan 2022

Kontakt:
Sara Thim

Telefon: 072-004 00 76
E-post:
sara.thim@sundsgarden.se


Måste vi sluta äta kött om vi ska uppnå målen i Parisavtalet? Är elbil det bästa och kan vi producera tillräckligt med grön el för vårt framtida elbehov? Är ekologiskt eller närproducerat bäst? Kan människans grundläggande behov uppnås samtidigt som vi håller oss inom planetens gränser?

Målet med utbildningen är att ge kunskaper om och fördjupning i dagens miljöproblem och hur vi lever hållbart för framtiden.

Kursen ger en bred kunskapsbas i hållbar utveckling, ekologi och ekologiska kretslopp, konsumtion och resursanvändning. Inom dessa områden tittar vi både lokalt, regionalt och globalt. Kursen ska även ge en grundläggande förståelse för uppkomst, förlopp och konsekvenser av den miljöproblematik vi människor ligger bakom, den så kallad antropogena verkan. Vidare studerar vi miljöproblematik och knyter ihop det med dagens samhällsutmaningar där hållbara utvecklingsstrategier för miljö och samhälle, utnyttjande och hushållande av naturresurser samt ekonomiska styrmedel tas upp. Avslutningsvis kommer vi även att undersöka framtidens lösningar, olika klimatanpassningar och omställningar.

Kursens mål
Målet är att kursdeltagaren utvecklar en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor och hur vi ska angripa de stora miljöutmaningar som vi står inför i dagens samhälle. Målet är också att ge en grundläggande förståelse för min egen roll i problematiken och hur jag kan leva hållbart nu och i framtiden. Hållbar utveckling – jag vill, men hur? I dagens samhälle diskuterar vi begreppet hållbart, men vad betyder hållbar utveckling egentligen? Jag vill leva hållbart, men hur? Måste vi sluta äta kött om vi ska uppnå målen i Parisavtalet? Är elbil det bästa och kan vi producera tillräckligt med grön el för vårt framtida elbehov? Är ekologiskt eller närproducerat bäst? Kan människans grundläggande behov uppnås samtidigt som vi håller oss inom planetens gränser? Målet med utbildningen är att ge kunskaper om och fördjupning i dagens miljöproblem och hur vi lever hållbart för framtiden.

Omfattning: 1 termin – 25%

Kurstid: 6/9 - 2021 - 16/1 - 2022

Distans med 3 kursträffar på Sundsgårdens folkhögskola Träffarna ligger på 3 lördagar; 11/9, 23/10 samt 15/1-22

Arbetsformer
Distansstudier med föreläsningar
Enskilda uppgifter
Diskussionsuppgifter
3 träffar på plats på Sundsgårdens folkhögskola. Träffarna består av föreläsningar, samtal och workshops mm.
Vi har ett kursforum på nätet för kommunikation, inlämningar och diskussioner.


Det egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
Redogöra för konsekvenserna av globala miljöproblem samt hur ”lösningarna” av dessa problem ser ut genom ett aktivt hållbarhetsarbete. Redogöra för samhällets mål och åtgärder för att begränsa miljöbelastningen i ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.


Färdighet och förmåga:
Kunna tillämpa begreppen cirkulär ekonomi och ekosystemstjänster samt visa på deras betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Härleda olika typer av miljöproblem och koppla dessa till deras antropogena verk samhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Med begreppet hållbar utveckling i grunden kunna kritiskt granska och reflektera kring samhälls- och miljöutmaningar samt hur ekonomiska intressen samverkar