Språka - För äldre utrikesfödda

Ansökan stängd

Språka - För äldre utrikesfödda

Sundsgårdens folkhögskola

Ansökan stängd

Vi vill bryta ensamhet och segregation för utlandsfödda äldre och samtidigt bredda kunskapen i det svenska språket. Vi gör detta genom att anordna träffar på Sundsgårdens Folkhögskola två gånger i veckan. På Språka lär och pratar vi svenska på ett nytt sätt.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: Ej angivet

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kontakta Anna Elbing för info: anna.elbing@sundsgarden.se

Kostnader: Kursen är kostnadsfri.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Anna Elbing

Telefon: 076-540 38 07
E-post:
anna.elbing@sundsgarden.se


Vi Språkar genom att använda kreativa uttryckssätt. Vi använder olika typer av skapande, upplevelser och inspirationer. Här lär vi oss nya ord och berikar vårt språk med nya fraser och strukturer. Vi lär tillsammans med andra och finner samtidigt nya vänner och nya sammanhang.

Målgrupp

Kvinnor och män som är klara med SFI B-C men behöver förstärka sin svenska, motiveras och stödjas samt vägledas mot en framtid full av intressen och sysselsättning. Deltidskurs för dig som är äldre och dagledig. Vi träffas två dagar i veckan och berikar våra liv med både teoretiska och praktiska ämnen. Kursen är en allmän kurs på två terminer, 6 timmar per vecka.

Kursinnehåll

Svenska språket, kommunikation, kreativitet och samhällskunskap

· Du får ökad och fördjupad kunskap i det svenska språket.

· Vi använder kreativa metoder för att utveckla språket.

· Du övar dig på att uttrycka dig i tal och skrift.

· Vi lär oss om hur samhället fungerar och om hur vi hittar viktig information.

· Datorkunskap och digital kommunikation.

Motivation

· Öka motivationen och framtidstron samt att väcka lusten för att lära sig nya saker.

· Öka självkänslan, självtilliten, självförtroendet.

· Öka medvetenheten och kunskapen om vad som finns i vårt samhälle om vad man kan ta del av.

· Vardagskunskap och reflektioner kring livspusslet.

Vägledning

· Vi hittar gemensamt en meningsfull sysselsättning för dig.

· Friskvård – Att hitta vägen till ett rikt friluftsliv och ge kunskap om vikten av både kroppslig och själslig hälsa.

Intyg
På Sundsgårdens folkhögskola får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs.

Kostnader
Kursen är kostnadsfri.

Kurslängd
Kursen är på 2 år och 6 timmar per vecka.

Ansöka
Kontakta Anna Elbing för info: anna.elbing@sundsgarden.se