Afasilinjen

Ansök nu

AFASILINJEN är en särskild linje som funnits på Sundsgården sedan 1988. Studiemiljön och pedagogiken är anpassad dig som har afasi efter stroke. Denna särskilda form av vuxenutbildning i folkhögskolans regi är godkänd av Folkbildningsrådet, samt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år 1 år, 1-3 år (26 internatveckor varvade med hemstudieperioder)

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: - Du har dokumenterad afasi efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder - Du har deltagit i någon av våra korta kurser för afasi - Väljer du att bo på skolans internat behöver du klara dig självständigt utanför skoltid.

Kostnader: Se Sundsgårdens hemsida för aktuella kostnader.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 7 jan 2021 - 4 jun 2021

Kontakt:
Ulrika Tajthy och Camilla Olsson

Telefon: Ulrika: 042-19 38 22 | Camilla: 042-19 38 23
E-post:
ulrika.tajthy@sundsgarden.se


Du som söker Afasilinjen är motiverad att arbeta vidare med dina språkliga förmågor. Vi arbetar därför aktivt med att tala, lyssna, läsa och skriva. Språklig träning varvas med friskvård, kreativitet och matematik.

 

 

AFASILINJEN PÅ SEMI-DISTANS

Med anledning av att ingen vet hur allas vår framtid ser ut p g a Corona har Sundsgården bestämt att vi även under höstterminen kommer att fortsätta med distansstudier för afasilinjen.

Så här kommer det att fungera:
Du går ca 13 veckor/termin.
Första veckan träffas vi på plats på skolan – Obligatorisk för alla! Antingen bor du på vårt internat eller bor du hemma.
En vecka i mitten av terminen samt sista veckan på terminen kommer vi att träffas på skolan för dom som vill.

Vid terminsstart hjälper vi er med att komma igång datorer och program etc.

Priser för veckorna på plats:
Internat: 2500:-/vecka. Hotellrum med helpension.
Externat: Matabonnemang 500:-/vecka.
Terminsavgift: 1000:-/deltagare
Hyra en dator: 250:-/månad

Varmt välkommen med din ansökan!

 

All undervisning sker i grupp. Kursinnehållet anpassas efter gruppens behov.

Som deltagare på Afasilinjen är du inställd på att arbeta intensivt och långsiktigt för att forma flexibla former av kommunikation. Vi stöder dig i lärandet utifrån dina språkliga och kommunikativa behov och har som ambition att möta dina önskemål med sikte på framtiden.

Din utbildning är stimulerande, utmanande och skapar en känsla av sammanhang. Efter avslutad kurs har du tränat dina språkliga och kommunikativa färdigheter, vilket förbättrar dina möjligheter att samspela med din omgivning.

Studiemiljön

 • Linjen har plats för 12 deltagare
 • Under skoltid finns alltid skolassistenter
 • Ansvarig för det pedagogiska innehållet är kursansvarig logoped
 • Ansvarig för praktiska moment är kursansvarig assistent
 • Studiemiljön stimulerar till ökad digital delaktighet
 • Genomförande av gemensamma projekt
 • Möjlighet att ta aktiv del av folkhögskolans övriga utbud

Kursinnehåll

 • Morgongymnastik
 • Färdighetsträning av talad och skriftlig förmåga
 • Kreativitet, bild, musik och skapande
 • Bokcirkelträning med högläsningsmetoden ”Shared Reading”
 • Humanistiska och medicinska perspektiv på språk och språklöshet
 • Datorträning med särskilt anpassade afasidatorträningsprogram
 • Samhällskunskap och historia
 • Matematik och vardagslogik, samt engelska för bruksbehov

Kontakt/Kursföreståndare

Ulrika Tajthy
ulrika.tajthy@sundsgarden.se
042-19 38 22

Camilla Olsson
camilla.olsson@sundsgarden.se
042-19 38 23