55 plus

Ansök nu

Kursen vänder sig till dig som är 55 år eller äldre och vill fortsätta lära och utvecklas. Du behöver inte ha någon speciell behörighet för att söka till kursen, vi vänder oss till dig som är arbetsfri, har pension och är nyfiken på ett nytt skede i livet. Välkommen till 55 plus på Sundsgården!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 25%

Längd: 1 år Du är på skolan två dagar i veckan.

Ansök senast: 31 maj

Lediga platser: Ja

Kostnader: Du betalar en externatavgift varje termin som täcker litteratur, kopiering, kaffe och en del skolgemensamma avgifter. Kostnader för studiebesök och för dig som önskar en gemensam skolresa tillkommer. Det finns också möjlighet att köpa lunchkuponger.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Patrik Johansson

Telefon: 042-19 38 68
E-post:
patrik.johansson@sundsgarden.se


Fler kurser inom: Senior

OBS!
Ansök senast
31 maj

55 plus läser en rad allmänna ämnen som historia, samhällskunskap, konst, livsåskådning och svenska. Dessutom finns vissa år musik, naturvetenskap och engelska. Linjens innehåll förändras och varieras i samråd med deltagarna och är beroende på de lärarna som jobbar på linjen just det året. Här finns inga betygs- eller examenskrav, men om man så önskar kan man få ett intyg efter avslutad kurs.

Lektionerna anknyter ofta till ett årstema som gruppen och lärarna i arbetslaget arbetar fram tillsammans. Exempel på sådana teman kan vara: Sverige och svensk konsthistoriaVad är klassiskt? eller en epok som 1800-talet. Det förekommer både föreläsningar, samtal och övningar. Det kan vara konstföreläsningar som illustreras med bildspel och musikexempel.

Under kursen gör vi också studiebesök och dagsutflykter av olika slag, inte minst besök på museer. Det kan också bli en eller annan fågelexkursion. Ofta bryter vi av all undervisning under några veckor på vårterminen för att jobba med temat gränsöverskridande och folkhögskolemässigt. De innebär att kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sig, och arbeta självständigt – kanske inför en planerad skolresa.

Mål för kursen är det livslånga lärandet, generationsmöten och inte minst en trevlig, social samvaro. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde, och att alla har olika livserfarenheter som berikar samvaron och kursinnehållet.