Afasilinjen

Profilkurs Sundsgårdens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år 1 år, 1-3 år (26 internatveckor varvade med hemstudieperioder)
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Läsåret 22/23 kommer afasilinjen på Sundsgården göra ett uppehåll i den ordinarie långkursen. Däremot erbjuder vi två kortkurser under v39 och v43, och planerar ytterligare kortkurser under VT 23.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att bli antagen till Afasilinjen ska du ha diagnostiserats med afasi efter förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Dessutom vill vi helst att du vid något tillfälle har deltagit i vår undervisning.

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 9 jun 2023

Kostnader: Se Sundsgårdens hemsida för aktuella kostnader.

Kontakt: Camilla Ståhl

Telefon: 042-19 38 23

E-post:
camilla.stahl@sundsgarden.se

Kommunikation och aktivitet

Du som söker Afasilinjen är motiverad att arbeta vidare med dina språkliga förmågor. Vi arbetar därför aktivt med att tala, lyssna, läsa och skriva. Språklig träning varvas med friskvård, kreativitet och matematik. Genom olika former av samarbetsprojekt får du en fördjupad kunskap om vad afasi innebär samt ges nya möjligheter att öka din delaktighet i samhället.

All undervisning sker i grupp. Kursinnehållet anpassas efter gruppens behov. Pedagoger, assistenter, kursföreståndare och logoped har ett nära samarbete och bjuder in dig som deltagare att påverka upplägget i kursen. Du ansvarar för ditt eget lärande och är öppen för din personliga utveckling tillsammans med övriga kursdeltagare.

Som deltagare på Afasilinjen är du beredd på att arbeta intensivt och långsiktigt för att forma flexibla former av kommunikation. Du är inställd på att ta aktiv del av undervisningen. Vi stöder dig i lärandet utifrån dina språkliga och kommunikativa behov och har som ambition att möta dina önskemål med sikte på framtiden.

Din utbildning är stimulerande, utmanande och skapar en känsla av sammanhang. Efter avslutad kurs har du tränat dina språkliga och kommunikativa färdigheter, vilket förbättrar dina möjligheter att ta del av vår demokrati samt ökar dina förutsättningar för att retableras i samhället.

Studiemiljön

 • Linjen har plats för 12 deltagare
 • Under skoltid finns alltid skolassistenter
 • Ansvarig för det pedagogiska innehållet är kursansvarig logoped
 • Ansvarig för praktiska moment är kursansvarig assistent
 • Studiemiljön stimulerar till ökad digital delaktighet
 • Genomförande av gemensamma projekt
 • Möjlighet att ta aktiv del av folkhögskolans övriga utbud

Kursinnehåll

 • Morgongymnastik
 • Språklig träning (svensk ordkunskap, grammatik, semantik och pragmatik)
 • Kreativitet, bild, musik och skapande
 • Röstträning, talteknik och muntligt framförande
 • Matematik, problemlösning och vardagslogik
 • Samhällskunskap, historia och nutidskunskap
 • Bokcirkel genom högläsningsmetoden ”Shared Reading”
 • Datorträning med särskilt anpassade afasidatorträningsprogram
 • Humanistiska och medicinska perspektiv på språk och språklöshet

Mål

 • Du får en förbättrad kommunikation med sin omgivning
 • Du får en ökad förståelse för sina språkliga och kommunikativa styrkor
 • Du får, genom att arbeta tillsammans med andra som lever med afasi, ökad självkännedom och förbättrat självförtroende

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://sundsgarden.se/utbildningar-kurser/langa-kurser/profilkurser/afasi/

Sundsgårdens folkhögskola

Det är din tid nu. Här får du växa, utmanas och inspireras för framtida studier, för arbete, för din passion och för samhällsengagemang. Sundsgårdens folkhögskola är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar. Här möts du av engagerade lärare som bryr sig om mer än bara studieresultat. Vi vill att du ska känna sammanhang och arbetar för att du ska lära känna dig själv och utvecklas i mötet med andra. Undervisningen utgår från dina och klassens behov, förkunskaper och erfarenheter. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10
257 30 Rydebäck

Telefon: 042-19 38 00
E-post: info@sundsgarden.se
Webbadress: https://sundsgarden.se/