Allmän kurs - Mänskliga rättigheter kurs 1

Ansök nu

Allmän kurs - Mänskliga rättigheter kurs 1

Sundsgårdens folkhögskola

Ansök nu

Kursen vänder sig till dig som vill komplettera gymnasiets grundläggande behörighet och vissa särskilda behörigheter så att du sedan kan söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Kanske vill du bli sjuksköterska, socionom, polis, psykolog eller jurist? Då kan du läsa in behörigheterna hos oss. Kursen är ett utmärkt alternativ för dig som vill jobba med människor eller känner ett engagemang för samhällsfrågor. Utöver detta får du viktiga verktyg som du kan använda dig av i framtida studier och ett kommande yrkesliv. 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: 31 maj

Lediga platser: Ja

Kostnader: Om du blir antagen till kursen är omkostnader för resor med mera i samband med studiebesök samt kursmaterial 1325 kr per termin. Läs mer på Sundsgårdens hemsida om kostnader för mat och logi.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Erik Nilsson och Anja Jarekvist

Telefon: Erik: 042-19 38 39 | Anja: 042-19 38 14
E-post:
erik.nilsson@sundsgarden.se


OBS!
Ansök senast
31 maj

Mänskliga rättigheter kurs 1 vänder sig till dig som behöver mer än ett års studier för att kunna få behörighet till yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Du ges möjlighet att få grundläggande behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena. Kursen ger behörighet till yrkeshögskola men för att erhålla behörighet till högskola och universitet krävs att du även läser kurserna i kurs 2. Intag sker terminsvis.

Kurser vi läser i Mänskliga rättigheter kurs 1

Eng 5 - Sv 1/SVA 1 - Ma 1 - Hi 1a1 - Sh 1a1- Nk 1. 
Utöver behörighetsgivande kurser så berör vi även ämnen som Studieteknik, Kommunikation och Projekt kopplat till Mänskliga Rättighetsfrågor. 

Vi arbetar mycket med frågor som rör vår omvärld. Vi lägger stor vikt vid att beröra ämnen så som demokrati, omvärldsspaning, livsfrågor och mänskliga rättigheter. Vi tränar på kommunikation, kritiskt tänkande och ökade insikter. Vi vidgar förståelsen för omvärlden och oss själva genom att belysa och analysera olika perspektiv. Vår inriktning, mänskliga rättigheter, genomsyrar en stor del av vår undervisning. 

Du får kontinuerlig respons på ditt arbete, samt att vi tränar på olika former av studieteknik, vilket gör att du kommer att utvecklas. Vi lägger stor vikt vid att träna på olika redovisnings- och arbetsformer för kunna stärka ditt självförtroende och förbereda dig inför framtida utbildning och/eller yrke. Vi åker på studiebesök, lyssnar på gästföreläsare och anordnar Sundsgårdens MR-dagar. 

Vi jobbar nära varandra i sammanhållna grupper – vilket vi anser vara ett givande arbetssätt. Dina idéer och tankar är värdefulla och bidrar till utformningen av läsårets innehåll. Vi ser att dina tidigare erfarenheter är en tillgång för vårt sätt att arbeta. Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans! 

Ämnen som ingår i kursen är bland annat svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap.