Språk- och lärarassistent

Profilkurs, Yrkesutbildning Sundsgårdens folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  31 maj
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Var med och skapa en hållbar skola för alla! Som språk- och lärarassistent kommer du att jobba med att skapa en bra framtid för våra barn och ungdomar.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: · Du har svenska som andraspråk · Du har slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. · Du måste ha språkkunskaper som motsvarar svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 · Du måste ha goda kunskaper i ditt modersmål · Vi bedömer din personliga lämplig

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 9 jun 2023

Kostnader: Se Sundsgårdens hemsida för aktuella kostnader.

Kontakt: Klara Stenqvist

Telefon: 076-540 38 88

E-post:
klara.stenqvist@sundsgarden.se

Yrkesrollen ser olika ut beroende på skola, undervisningsstadium och tänkta arbetsuppgifter. Klart är dock att du kommer att vara en viktig och uppskattad brobyggare. I din nya yrkesroll kan du få arbeta med att stödja den enskilde läraren eller ett helt lärarlag, samt vara ett socialt och pedagogiskt stöd för eleverna. Du kommer att vara en viktig del i att skapa trygghet, studiero och möjligheter till lärande för alla barn.

Du kan också arbeta som studiehandledare eller språkstödjare. Andra uppdrag kan vara att avlasta genom att ta hand om vissa administrativa uppgifter så att lärarna kan ägna sig åt sitt kärnuppdrag, dvs undervisningen. Som språk- och lärarassistent blir du en del av den pedagogiska personalen på skolan.

Kursen är en eftergymnasial yrkesutbildning på ett år. Utbildningen är för dig som är flerspråkig och som gillar och vill jobba med barn/ungdomar i skolan. Vår utbildning till språk- och lärarassistent ger dig en bred grund för ett framtida stimulerande arbete inom skolans värld. Studierna varvas med praktik under året.

För vem?

· För dig med svenska som andraspråk 

· För dig som vill vara med och skapa en hållbar skola för alla 

· För dig som är utlandsfödd och har pedagogisk utbildning 

· För dig som vill arbeta med barn och ungdomar men inte vill läsa en högskoleutbildning 

· För dig som vill att elever i skolan ges goda förutsättningar att lyckas med sina studier 

· För dig som vill vara med och skapa en trygg skolmiljö 

· För dig som vill prova skolmiljön innan du bestämmer dig för att eventuellt studera vidare

Kursplan

· Språkfärdighet/svenska i tolkning, tolketik och tolkningsteknik 

· Informations- och kommunikationsteknik – IKT 

· Skolans organisation, skollagen, olika skolformer, lär- och kursplaner, juridik och villkor samt etik och värdegrund i den svenska skolan 

· Administration och dokumentation 

· Kommunikation/konflikthantering och relationsskapande 

· Psykologi – utvecklingspsykologi, sociologi samt ledarskap 

· Genuskunskap och genuspedagogik.

· Pedagogik, lärande och motivation 

· Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

· Anpassningar och särskilt stöd 

· Yrkesrollen och praktik

Omfattning:
Eftergymnasial utbildning på heltid i två terminer.

Sundsgårdens folkhögskola

Det är din tid nu. Här får du växa, utmanas och inspireras för framtida studier, för arbete, för din passion och för samhällsengagemang. Sundsgårdens folkhögskola är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar. Här möts du av engagerade lärare som bryr sig om mer än bara studieresultat. Vi vill att du ska känna sammanhang och arbetar för att du ska lära känna dig själv och utvecklas i mötet med andra. Undervisningen utgår från dina och klassens behov, förkunskaper och erfarenheter. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10
257 30 Rydebäck

Telefon: 042-19 38 00
E-post: info@sundsgarden.se
Webbadress: https://sundsgarden.se/