Leva hållbart - distans

Profilkurs, Distanskurs Sundsgårdens folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
  • Studietakt:
    25%
  • Längd:
  • Ansök senast:
    Löpande
  • Kurstyp:
    Profilkurs, Distanskurs

Hållbar utveckling – jag vill, men hur?
I dagens samhälle diskuterar vi begreppet hållbart, men vad betyder hållbar utveckling egentligen? Jag vill leva hållbart, men hur? Måste vi sluta äta kött om vi ska uppnå målen i Parisavtalet? Är elbil det bästa och kan vi producera tillräckligt med grön el för vårt framtida elbehov? Är ekologiskt eller närproducerat bäst? Kan människans grundläggande behov uppnås samtidigt som vi håller oss inom planetens gränser? Målet med utbildningen på Sundsgården är att ge kunskaper om och fördjupning i dagens miljöproblem och hur vi lever hållbart för framtiden.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du behöver inte ha några förkunskaper, dock behöver du ha en datorvana då kursen genomförs digitalt. Du ansöker med ett personligt brev på max 500 ord där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 17 jan 2022 - 3 jun 2022

Träffar:
3 obligatoriska träffar

Kostnader: En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kostnader för mat och fika under träffarna tillkommer.

Kontakt: Sara Thim

Telefon: 072-004 00 76

E-post:
sara.thim@sundsgarden.se

Innehåll
Kursen ger en bred kunskapsbas i hållbar utveckling, ekologi och ekologiska kretslopp, konsumtion och resursanvändning. Inom dessa områden tittar vi både lokalt, regionalt och globalt. Kursen ska även ge en grundläggande förståelse för uppkomst, förlopp och konsekvenser av den miljöproblematik vi människor ligger bakom, den så kallad antropogena verkan.

Vidare studerar vi miljöproblematik och knyter ihop det med dagens samhällsutmaningar där hållbara utvecklingsstrategier för miljö och samhälle, utnyttjande och hushållande av naturresurser samt ekonomiska styrmedel tas upp. Avslutningsvis kommer vi även att undersöka framtidens lösningar, olika klimatanpassningar och omställningar.

Kursens mål

Målet är att kursdeltagaren utvecklar en grundläggande förståelse för hållbarhetsfrågor och hur vi ska angripa de stora miljöutmaningar som vi står inför i dagens samhälle. Målet är också att ge en grundläggande förståelse för min egen roll i problematiken och hur jag kan leva hållbart nu och i framtiden.

Arbetsformer

Distansstudier 25% med föreläsningar
Enskilda uppgifter
Diskussionsuppgifter
Tre träffar på plats på Sundsgårdens folkhögskola (22/1, 4/3 samt 7/5). Träffarna består av föreläsningar, samtal och workshops mm.
Vi har ett kursforum på nätet för kommunikation, inlämningar och diskussioner. 
Det egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

Kurstid: 
17 jan – 3 juni.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
Redogöra för konsekvenserna av globala miljöproblem samt hur ”lösningarna” av dessa problem ser ut genom ett aktivt hållbarhetsarbete.
Redogöra för samhällets mål och åtgärder för att begränsa miljöbelastningen i ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.

Färdighet och förmåga:
Kunna tillämpa begreppen cirkulär ekonomi och ekosystemstjänster samt visa på deras betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Härleda olika typer av miljöproblem och koppla dessa till deras antropogena verk samhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Med begreppet hållbar utveckling i grunden kunna kritiskt granska och reflektera kring samhälls- och miljöutmaningar samt hur ekonomiska intressen samverkar

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://sundsgarden.se/utbildningar-kurser/kurskategorier/leva-hallbart/

Sundsgårdens folkhögskola

Det är din tid nu. Här får du växa, utmanas och inspireras för framtida studier, för arbete, för din passion och för samhällsengagemang. Sundsgårdens folkhögskola är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar. Här möts du av engagerade lärare som bryr sig om mer än bara studieresultat. Vi vill att du ska känna sammanhang och arbetar för att du ska lära känna dig själv och utvecklas i mötet med andra. Undervisningen utgår från dina och klassens behov, förkunskaper och erfarenheter. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10
257 30 Rydebäck

Telefon: 042-19 38 00
E-post: info@sundsgarden.se
Webbadress: https://sundsgarden.se/

Absolut något jag kommer fortsätta med i framtiden

Repanse Schweitz går en kurs i ekologisk odling och får lära sig lerbygge, korgflätning och odling. Nu drömmer hon drömmer om att starta eget i framtiden.

Läs hela artikeln