Samhällsentreprenör (distans)

Glokala folkhögskolan


Ansökan stängd

Samhällsentreprenör är en distanskurs på halvfart för dig som vill driva och utveckla nya initiativ och verksamheter för samhällsförändring.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 frivilliga träffar
3 frivilliga nätträffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Via intervju, alternativt personligt brev. Det finns inga krav på förkunskaper men viktigt är att ta vara på allt det som alla deltagare bär med sig av tankar och kunskaper.

Kostnader: Resor till internaten och boende står varje deltagare för. För längre resor utgår ersättning upp till 750 kr per internattillfälle. Kurslitteratur försöker vi helt undvika kostnader för.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 2 sep 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
August Nilsson

Telefon: 0736 982 557
E-post:
august@glokala.org

Samhällsentreprenör är en distanskurs på halvfart för dig som vill driva och utveckla nya initiativ och verksamheter för samhällsförändring. Kursen ger dig ett sammanhang där du kan inspireras och vidareutveckla dina idéer. 
Genom kursens olika delar lär du dig om olika färdigheter som en samhällsentreprenör behöver. I och med att Samhällsentreprenör är en distanskurs på halvfart kan du anpassa studietiden utifrån dina egna förutsättningar. Du väljer själv när och hur du vill studera – att kombinera kursen med arbete, studier eller andra engagemang går utmärkt. För att kursens uppgifter ska kunna användas praktiskt anpassas de för att gynna utvecklingen av ett initiativ som du är involverad i.

Kursen består av fyra moduler med organisering, kommunikation, ekonomi och projektledning som övergripande teman. Inom varje modul ryms individuella uppgifter som följs upp genom att deltagarna diskuterar och utbyter erfarenheter med varandra. Under läsåret ingår en kurs i projektledning som ges av Malmö Universitet. Om du genomför de examinerande uppgifterna kan du tillgodoräkna dig 7,5 högskolepoäng.

På Samhällsentreprenör sätter du och dina kurskamrater aktuella samhällshändelser i perspektiv och relaterar dessa till era egna erfarenheter. Kraften i engagerade klasskamraters idéer är vad som gör kursen så intressant!

För att ansöka finns det inga begränsningar gällande ålder eller bakgrund – det viktiga är ditt engagemang. Under året anordnar vi tre träffar i Malmö med inspirerande studiebesök och gästföreläsare. Träffarna är frivilliga att delta i. Kursen berättigar till studiemedel på halvtid (50 %).Läs mer om kursen och ansök på glokala.se/samhallsentreprenor.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://glokala.se/samhallsentreprenor