Lärarassistent - normmedvetenhet och Nonviolent Communication

Glokala folkhögskolan


Ansökan stängd

Glokala folkhögskolan startar i augusti 2020 en helt ny yrkesutbildning till lärarassistent, med inriktning på Nonviolent Communication och normmedvetenhet. 

 

- Vill du jobba med barn och unga i skolan, men inte plugga en längre lärarutbildning? Då är det här utbildningen för dig, säger Jenny Andersson, rektor på Glokala folkhögskolan.

 

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Svenska 1 & 2/Svenska som andraspråk 1 & 2 Matematik 1a/b/c Engelska 5 Samhällskunskap 1a1 + 1a2/1b Naturkunskap 1a1 Religion 1 Historia 1a1 Under rekryteringen läggs stor vikt vid motivation. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenhet.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 31 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Anna Angantyr

Telefon: 0765 42 47 14
E-post:
anna@glokala.org

Efter ett år på Glokala folkhögskolans lärarassistentutbildning är du förberedd att jobba med diverse olika saker i skolan för att avlasta lärarkåren i grundskolan. Utbildningen ger redskap för att jobba elevsocialt, allt från att hålla i rastaktiviteter, medla i konflikter, stötta barn i behov av särskilt stöd, backa upp lärare och hjälpa elever i klassrummet under skoldagen samt att vara en del i personalgruppen på fritids på eftermiddagen. Syftet med ditt arbete som färdigutbildad lärarassistent är att avlasta lärare genom att bland annat bidra till en tryggare skolmiljö, ökat lärande och högre närvaro för eleverna. 

Kursen är en yrkesutbildning på Glokala folkhögskolan och deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskaper ses som en viktig resurs i kursen. Vi lär av varandra och tillsammans. Förutom traditionella föreläsningar kommer studierna bedrivas genom studiebesök, gästföreläsare, interaktiva workshops, grupparbeten, diskussioner, egna arbeten, och inte minst praktik. Utöver att studera kurslitteraturen använder vi även medier som film och radio/podd. Utbildningen är uppbyggd i sju moduler och två längre sammanhållna praktikperioder, en på hösten och en på våren. 


Kursinnehåll:

  • Introduktion
  • Nonviolent Communication (NVC) som metod & förhållningssätt i skolan
  • Skolan organisation  & uppdrag
  • Värdegrund: Demokrati, normkritik och makt
  • Lärarassistentens roll och uppgifter
  • Lärande & didaktik
  • Inkluderande pedagogik: särskilda behov och språkinkludering
  • Socialt samspel, beteenden, konflikter och ledarskap
  • Praktik

- Att vara medveten om att HUR vi kommunicerar påverkar vilken kontakt vi får med unga människor. Därför har vi valt att ha med NVC som en del av kursen. Vi vill också att kursen ska ge konkreta verktyg för att jobba med barn och unga med olika bakgrunder och behov. Som vuxna i skolan är vi viktiga förebilder, då måste vi förstå och förvalta den makt vi har, säger Anna Angantyr, lärare på utbildningen.  

Kursen bedrivs på heltid i Malmö, Sofielund. Praktikplatserna kan dock komma att vara placerade på olika orter i Skåne och kan kräva pendling under kursens två praktikmånader. Deltagarna står själva för ev. kostnader för pendling.

Räkna inte med att du ska kunna arbeta parallellt med kursen.

 Vill du veta mer om kursen och kursens innehåll och inriktning?
Läs mer på Glokalas hemsida.