På Holma Folkhögskolas populära Permakulturkurs kan du vid slutet av kursen erhålla ett PDC-certifikat enligt internationell standard.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd:

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: 250 kr som täcker studiematerial, fika mm.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 18 mar 2019 - 20 okt 2019

Kontakt:
Andreas Jonsson

Telefon:
E-post:
andreas.jonsson@holmafolkhogskola.se

I denna kursen får du arbeta dig igenom en hel process i permakulturdesign. Du får under tiden ta del av verktyg och tankesätt, och det övergripande målet är att rusta dig i utvecklingen av framtida hållbara livsmiljöer och samarbeten. Kursen kommer att genomföras med fokus på gruppdesigner.

 

Vad är permakultur?

Permakultur är ett mångsidigt verktyg för hållbara och regenererande helhetslösningar, som vi behöver i en osäker framtid. Det är också en internationell rörelse som tar den mänskliga och ekologiska krisen vi står inför, på djupaste allvar. Jorden plundras på sina resurser, arter utrotas, och ekosystemen förstörs i ett rasande tempo. Våra mänskliga relationer och ekonomiska förutsättningar utarmas som en följd av detta. Miljöproblem, sociala problem och ekonomisk knapphet hänger ihop. Permakultur ger oss konkreta redskap att vända på detta för att

 • värna om jorden, med alla dess livsformer och komplexa livsmiljöer

 • skapa ett värdigt liv för alla människor

 • se till att det sker en rättvis fördelning av resurserna på jorden

Permakultur är inriktad på lösningar. Genom metodiskt analys- och designarbete lägger vi grunden för att bygga upp ett decentraliserat och hållbart kretsloppssamhälle, som tillgodoser våra behov av mat, boende, social närvaro och fungerande ekonomier, utan att förorena eller exploatera vår omgivning.Vi hämtar inspiration och lär oss genom de naturliga ekosystemen och deras förmåga att bygga upp resurser, och vi lär oss att ansluta till de befintliga kretsloppen runt oss.

Kursinnehåll

 • Permakulturens etik och principer

 • Grundläggande begrepp och verktyg

 • Att läsa landskap och mönster

 • Odling: jorden, näringsämnenas kretslopp, växtsystem, mikroklimat, träd

 • Djuren i permakultur

 • Kretsloppsboendets funktioner: kretsloppshuset, uthålliga energisystem, ekobygg

 • Klimat och energi, energiströmmar, trädens energiutväxling med omgivningen

 • Vatten: kretslopp, vatten i landskapet, spillvattenrening

 • Regenerativa ekonomier

 • Avfallshantering, återanvändning

 • Hållbar organisering och beslutsprocesser

 • Bioregion, kopplingar mellan stad och landKursen består av tre delar:

 

1. Designarbeten i grupp. Vi arbetar i mindre designgrupper med olika konkreta områden. Designprocessen planeras av respektive grupp och en stor del fysiskt arbete sker mellan de fasta mötestillfällena. Under en av de sista träffarna sker slutredovisningen av gruppernas olika designer.

 

2. Teoretiska studier på egen hand eller i mindre grupper mellan träffarna och föreläsningar, övningar och diskussioner på de gemensamma träffarna.

 

3. Digital aktivitet. Arbetsuppgifter och material kräver tillgång till internet, dator och arbete i Google Drive. Uppföljningsmöten i grupp genom Zoom vid behov.

 

Plats för kursen

Kursen hålls på olika ställen i Skåne (Bl a Lund, Höör, Österlen och Vånga). Du behöver kunna resa mellan dessa platser. Under kurstillfällen så kommer vi också att sova över på olika platser.

 

Kurstider

Kursen startar den 18 mars 2019 och slutar den 20 oktober. Hela gruppen träffas under fem intensiva helger från fredag lunch - söndag ca. kl.18.00. Helgträffarna är 5-7 april, 7-9 juni, 15-18 augusti, 27-29 september, 18-20 oktober. 

Det är en distanskurs med mycket mötestid. Det innebär att mycket tid krävs för grupparbeten mellan kursens fasta möteshelger. Se därför till att planera gott om tid för detta.

 

Kursens omfattning

Kursen hålls på 50 %, till skillnad mot 25% under tidigare år. Anledningen till det är att vi under tidigare år i praktiken redan höll kursen på 50%. Det innebär att kursen faktiskt är en av de mest omfattande PDC-utbildningarna som finns idag.

 

Kurslitteraturen:

Är till stora delar på engelska; “The Earth Care Manual” av Patrick Whitefield, “Permaculture design - a step by step guide” av Aranya, övrigt material tillhandahålls

 

Krav på godkänt:

Närvaro och deltagande på alla träffar. Redovisade uppgifter, och ett inlämnat och genomgånget designarbete.

 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Med hjälp av de verktyg du får på kursen, ska du själv kunna påbörja och genomföra en permakulturdesign. Hela processen - från målformulering, observationer och analys till ett färdigt förslag. Du får också förståelse för hur ekosystemen runt oss fungerar, och kännedom om hur permakulturens olika begrepp och principer fungerar, och hur du kan använda dessa för att skapa hållbara livsmiljöer.

 

Antagningsvillkor

 

Vi ser gärna att du har erfarenhet inom eller en koppling till några av de områden som ingår i kursen, och intresse av att utveckla de nya kunskaperna i praktiken.

 

Berätta gärna också om dina tidigare relevanta erfarenheter inom de områden som berörs i kursen. Har du kanske en konkret plats eller ett riktigt projekt som du vill förverkliga tillsammans med andra, beskriv detta.Ansök senast

14 dec 2018. Alla besked om antagning kommer efter detta datum.

 

Kontaktperson

Andreas Jonsson  

 

andreas.jonsson@holmafolkhogskola.se

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.holmafolkhogskola.se/permakulturdesign-pdc/