Allmän kurs HT 2021 Gymnasienivå

Ansök nu

Har du oavslutade gymnasiestudier? På Allmän kurs läser du färdigt gymnasiet på ett sätt som passar dig. Södra folkhögskolan i Helsingborg är en filial till Södra Stockholms Folkhögskola. 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år beroende på förkunskaper

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Kunskaper motsvarande grundskolan i ämnena svenska, matematik och engelska. Intyg bifogas i samband med ansökan.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Midia Osman Taha

Telefon:
E-post:
midia.osman-taha@folkuniversitetet.se


Fler kurser inom: Allmän kurs , Gymnasienivå

Allmän kurs på gymnasial nivå

Beroende på din tidigare utbildningbakgrund och arbetslivserfarenhet studerar du mellan 1-3 läsår för att bli färdig med gymnasiet. En individuell studieplan upprättas i samband med kursstart. Studieplanen är anpassad efter dina behov. Ett exempel på behov är en anpassad studietakt, att läsa ett ämne under längre tid. Vi erbjuder extrahjälp i samtliga ämnen.

Sökanden till Allmän kurs

Behöriga sökanden har en ofullständig gymnasieutbildning samt kunskaper motsvarande grundskolans matematik, engelska och svenska. Du är 18 år vid terminsstart.

Urban profil

Södra ligger på Söder, mitt i staden. Vi har som mål att ta skolan ut i staden och ta staden in i skolan. Undervisningen bedrivs lika mycket ute i staden i samverkan med institutioner, organisationer, medier och föreningar som i skolan, dit vi bjuder in våra samverkansparter. Lärandet sker i mötet med verkligheten lika mycket som i arbetet med läroböcker.

Att lära tillsammans

Studierna är utformade efter folkbildningspedagogiken, där fokus ligger på att i en lärarledd process lära tillsammans och av varandra. Gruppen har en stor betydelse och deltagaren hamnar i ett sammanhang som tillsammans banar vägen mot personlig utveckling. Ditt deltagarinflytande gör att du tillsammans med dina kurskamrater kan påverka undervisningen. De ämnen du läser knyts till stor del an till aktuella samhällsfrågor. 

Med hjälp av digitala plattformar har vi ett kontinuerligt flippat lärande. Det flippade lärandet gör att deltagare får en mer tillgänglig lärare som kan stötta dig i att ta till dig det ämnesmässiga innehållet under lektionstid. 

Avklarad Allmän kurs

När du läst färdigt Allmän kurs är du behörig att studera på eftergymnasial nivå. Med ditt behörighetsintyg hamnar du i en urvalsgrupp för de som studerat vid folkhögskola (folkhögskolegruppen, BF). Intyget innehåller ett studieomdöme mellan 1-4. 

Hur är det att studera hos oss?

Ta reda på det genom...

- Vår Facebook-grupp, ''Södra Folkhögskolan i Helsingborg''. Där har vi alltid plats för fler gruppmedlemmar. 

- Ett studiebesök.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen förväntas deltagaren vara rustad inför övergången från studier på gymnasial nivå till studier på universitets- & högskolenivå.