Vi ser mångfald som en stor tillgång och försöker skapa en miljö där alla har möjlighet att ta plats och utvecklas så mycket som möjligt, bland annat genom att arbeta aktivt med demokratiskt.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Med anledning av att minska spridningen av Covid-19 kommer musikkursens antagningsprov ske via videoansökning och videointervju. Mer information hittar du på vår hemsida https://asa.fhsk.se/musikkurs

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. Turnéer och spelningar skall täckas av gage.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 13 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Annelie Strindberg

Telefon: 0157-695 00
E-post:
annelie.strindberg@asafolkhogskola.se

Syfte 

Syftet med kursen är att du ska utvecklas som musiker och att spela tillsammans med andra i ensembler. Du ska också utveckla dina musikaliska kunskaper på ett teoretiskt plan. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom musikområdet. 

 

Kursinnehåll 

I musikkursen ingår enskild undervisning på huvud- och biinstrument. Du får gruppundervisning i gehörslära och musikteori, improvisation, studio/ljudteknik, puls, turnéprojekt, jazzensemble, musik och samhälle samt klasstimme.  I utbildningen får du spela olika genres inom afroamerikansk tradition vilket kan vara jazz, blues, rock, pop, soul, funk, latin m.fl. I våra ensembler ingår instrumenten sång, trummor, bas, gitarr, piano och ytterligare ett instrument som t.ex. kan vara ett blåsinstrument, slagverk, stråk eller dylikt.  Vi arbetar i tioveckorsperioder med varje turnéprojekt, där vi omarrangerar låtar och sätter samman ett konsertprogram utifrån ett visst koncept. Varje period avslutas sedan med studioinspelning och en veckas turné. Detta sker tre gånger under läsåret. Ljudlära/ljudteknik, inspelningsteknik och PA-ljudteknik är självklara inslag i kursen, under de tre turnéveckorna får du även erfarenhet av att planera och marknadsföra konserter och turnéer. En slags praktik i hur det är att jobba som musiker!
 
♥ Ettårig utbildning med möjlighet till ett andra år, om du vill.
♥ Studieförberedande utbildning för högre musikutbildningar.
♥ Mer lärarledd undervisning än på musikhögskolorna.
♥ Tre turnéer: ”Rock/Pop/Soul/Funk”, ”Promotionblock” och ”Tolka en artist/grupp/ett album”. Fokus på att jobba utifrån ett koncept och att omarrangera låtar.
♥ Marknadsföring, fakturering och inspelning i studio är inslag i de tre turnéprojekten.
♥ Kursinnehåll: Löpande jazzensemble under hela läsåret (80 min/v.), turnéprojekt (4 lektioner 80 min), huvudinstrument (40 min), biinstrument (20 min), afroarrangering (40 min-valbar), teori (50 min), gehör (50 min), folkbildning (80 min), puls (40 min), improvisation (50 min), sång/blås/slagverksensemble (40 min), ljud & studio (40 min) samt info (30 min) och resurs (40 min).
♥ Clinics, konserter, jamkvällar, studieresor.
♥ Klassen utgörs av 4 ensembler med 6 musiker i var grupp. Trummor, bas, gitarr, piano, sång och ett ytterligare instrument som t.ex. kan vara blås/slagverk.
♥ Överskottet i klasskassan har bl.a. använts till en avslutande studieresa.
♥ Oftast bor samtliga musikkursdeltagare på vårt internat som har plats för ca 100 personer.
 

Gemensamma aktiviteter

På folkhögskolan tror vi på gemenskap. Gemenskap skapas när människor möts och delar med sig av sig själva. Därför har vi en gemensam schemaposition som heter "Folkbildning". En plattform där vi kan möta varandra kursöverskridande. Ibland bryter vi den vanliga undervisningen och gör något gemensamt för alla kurser: temadagar, kulturinslag, utflykter o.s.v. På folkhögskolan tror vi också på demokrati. Som deltagare har du möjlighet att påverka dina studier, bl.a. genom skolråd och miljöråd. 

 

Intyg

Efter kursen får du ett intyg där det står att du gått kursen.

 

Mentor/ansvarig lärare

Annelie Strindberg

 

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande studier på gymnasieskolans musikestetiska program. 

 

Ansökan

Ansök här. Sista ansökningsdag är 24 april 2020. Maila in ditt antagningsprov senast den 3 maj kl.23.59

 

Med anledning av att minska spridningen av Covid-19 kommer musikkursens antagningsprov ske via videoansökning och videointervju.

 

Provet består av två delar:

  1. Uppspel. Du får visa dina musikaliska färdigheter genom att maila in två filmer på dig själv när du spelar de angivna låtarna. Vi vill att du blir kompad av någon, ett band, “Ireal-appen”, karaokebakgrund på Spotify eller Youtube, eller ackompanjerad via någon annan lösning. (Vi godtar ej videosök a capella/utan komp!) 
  2. Intervju & information om skolan och musikkursen via videosamtal efter avtalad tid någon gång mellan 4-6 maj 2020.

Så här går spelprovet till:

Piano/sång/gitarr/blås/annat instrument
Spela/sjung “Beautiful Love”-swing och “Black Orpheus/Manha De Carnaval”-latin/bossa.
Presentera låten med melodispel, kompa låten (ej sång/blås) och improvisera över två chorus där det sista kan vara en variation av temat. 
 
Trummor/slagverk
Spelprovet består av att du spelar “Peg” och “But Not For Me”. Vi ser gärna att du spelar dessa två låtar med eget komp, trio eller kvartett. “Peg” vill vi höra så nära originalet som möjligt. När det gäller “But not for me”, lyssna gärna in John Coltranes version och försök att hitta en liknande känsla i groove och melodi. 
Om det ej går att få ihop ett komp så får du leta på nätet efter motsvarande eller liknande bakgrunder att spela till. Det viktiga är att du visar upp dina förmågor i både jazz och beat för att vi ska kunna göra en bra bedömning av dina färdigheter.
 
Bas
“There Will Never Be Another You”-swing och “Black Orpheus/Manha De Carnaval”-latin/bossa.
Presentera låten med melodispel (valfritt), kompa låten och improvisera över två chorus.
 

Bedömning

När vi bedömmer spelprovet lyssnar vi efter musikaliska färdigheter och eget uttryck, samspel med bandet (om ett sådant finns), dynamik och till viss del tekniska färdigheter. Jurygruppen består av deltagare-mixade instrumentgrupper och lärare från musikkursen.

 

Repertoar

Söklåtarna representerar en mycket liten del av repertoaren vi spelar. För att få en bredare inblick i vad vi spelar för typ av musikstilar kan ni t.ex. titta på videoklippen som länkas till på hemsidan eller gå in på musikkursens instagramkonto @musikkursenasa. Vi är en bred afrolinje som spelar mycket pop, soul, indie, funk, jazz, fusion, rock m.m.
 

Intervju

Vi genomför också en kortare videointervju med alla sökanden där vi ställer några frågor och informerar kort om skolan och musikkursen. Videointervjun är obligatorisk för att vi ska godta din ansökan och sker genom ett videosamtal som vi bjuder in dig till efter avtalad tid någon av dagarna 4-6 maj 2020.
 
Mer information får du som söker i det bekräftelsemail vi skickar till dig när vi mottagit din ansökan.

 

Låtlistan

Låtlistan och noter hittar du här!

 

Kursstart

13 augusti 2020.

 

Internat

Du kan bo på skolans internat när du går kursen. 

 

Kostnader

Kursen är kostnadsfri. Turnéer och spelningar skall täckas av gage. Om du inte bor på internatet betalar du en avgift på 1000 kr som bl. a. täcker förmiddagsfika, normal kopiering i skolarbetet och städning av gemensamma lunchrum.

 

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar. För mer information se www.csn.se eller ring vår studievägledare Susanne Holmgren 0157-695 32. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Syftet med kursen är att du ska utvecklas som musiker och att spela tillsammans med andra i ensembler. Du ska också utveckla dina musikaliska kunskaper på ett teoretiskt plan. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom musikområdet.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.asa.fhsk.se/musikkurs