Journalistik och opinionsbildning

Ansökan stängd

Journalistik och opinionsbildning

Åsa folkhögskola

Ansökan stängd
En grundläggande kurs med fokus på journalistik, journalistiskt skrivande, samt förmågan att berätta om Sverige och det samhälle vi lever i, ges på Åsa folkhögskola i samarbete med ETC.
Höstterminen 2021, 50 % studietakt, distans med 4 närträffar.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 frivilliga träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 termin, 11,2 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du är minst 18 år, har avslutat grundskolan eller motsvarande utbildning. Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag.

Kostnader: En avgift på 200kr tas ut för kaffe och kopiering. För dig som önskar bo och äta på skolan vid närträffarna erbjuder vi paketpriser. Läs mer på skolans hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 1 okt 2021 - 17 dec 2021

Plats för kursen: ETC Katrineholm, Åsa folkhögskola, Zoom

Kontakt:
Daniel Wiklander

Telefon:
E-post:
daniel.wiklander@etc.se


Fler kurser inom: Reportage , Övrigt - journalist , Samhälle

Journalistik och opinionsbildning är en distanskurs med fyra träffar för seminarier, workshops och föreläsningar. Träffarna kommer att ske på Åsa folkhögskola, ETC Solpark i Katrineholm och/eller digitalt via Zoom  beroende på hur situationen med coronaviruset utvecklar sig.

Under kursens gång kommer du att få skriva artiklar som kan bli aktuella för Dagens ETC eller ETC.se.

Kursen besöks även av flera gästföreläsare, exempelvis Johan Ehrenberg, ansvarig utgivare Dagens ETC eller Andreas Gustavsson, chefredaktör och vd, Dagens ETC.

Kursens övergripande mål

Förutom att kursdeltagaren med stöd av yrkesverksamma journalister ska ges möjlighet att utveckla sina färdigheter i att planera, genomföra och finna avsättning för journalistiska projekt ska deltagaren efter avslutad kurs:

  • kunna hitta och bearbeta källor, känna till hur olika genrer (till exempel nyhet, reportage, analys) språkligt och formmässigt kan utformas för störst effekt;
  • ha insikter och kunskaper om journalistik genom teoretiskt och praktiskt arbete;
  • utifrån ett folkbildningsperspektiv utveckla förmågan att tänka fritt, kunna ta ställning och uttrycka sig i text;
  • ge en översiktlig förståelse för den journalistiska etiken och möjligheten att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande;
  • utifrån folkbildningens form, funktion och filosofi, skapa förutsättningar för opinionsbildning i samhället.

Ur kursinnehåll:

Journalistiskt skrivande

Notiser, artiklar, reportage – vad är skillnaden? Hur bör en text utformas för bästa möjliga effekt? Är en recension en opinionsbildande text? Du kommer att få öva på olika sorters journalistiskt skrivande och lära dig om finliret som inte bara gör dina texter bättre, utan också lockar till läsning.

Intervjuteknik

Ställ rätt frågor – på rätt sätt. ”Som man frågar får man svar” är ett gammalt talesätt som är högst relevant inom journalistiken. Få den du intervjuar att berätta mer, och undvik de vanligaste fällorna. 

Fördjupande om reportage – vilka beståndsdelar ingår, hur presenterar man fakta som en medryckande berättelse?

Läs mer om ansökan och urvalskriterier på Åsa folkhögskolans hemsida: https://bit.ly/2WGjOQf 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • kunna hitta och bearbeta källor, känna till hur olika genrer (till exempel nyhet, reportage, analys) språkligt och formmässigt kan utformas för störst effekt;
  • ha insikter och kunskaper om journalistik genom teoretiskt och praktiskt arbete;
  • utifrån ett folkbildningsperspektiv utveckla förmågan att tänka fritt, kunna ta ställning och uttrycka sig i text;
  • ge en översiktlig förståelse för den journalistiska etiken och möjligheten att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande;
  • utifrån folkbildningens form, funktion och filosofi, skapa förutsättningar för opinionsbildning i samhället.