Massageterapeut - distans

Ansökan stängd

Massageterapeut - distans

Åsa folkhögskola

Ansökan stängd
Vi erbjuder en 1-årig studiemedelsberättigad distanskurs på halvtid.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
13 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 1 jun 2022

Kontakt:
Christer Svensson

Telefon: 0157-69500
E-post:
christer.svensson@asafolkhogskola.se


Fler kurser inom: Hälsa / Friskvård , Massage

Utbilda dig och bli certifierad massageterapeut

Vår massageterapeutkurs är en studiemedelsberättigad distansutbildning på halvtid. En perfekt kurs för dig som kanske inte har möjlighet att studera på heltid på grund av t.ex. arbete.

Kursinnehåll

Grundkunskaper i klassisk massage, genomgång av musklernas konstruktion och funktion, terapeutisk massage och terapeutisk töjning, undersökningsmetodik, rehabiliteringsträning, sjukdoms- och skadelära, tejpning, fysiologi, idrottsskador, anatomi, bemötande, tystnadsplikt och ergonomi är exempel på delar av kursens innehåll.

Kursen följer Branschrådet Svensk Massages (BSM) krav för att kunna certifiera sig som massageterapeut. Det vill säga 350 timmar fördelade på minst 100 timmar grundmedicin, minst 150 timmar massage och minst 100 timmar massagepraktik.

Kursplan/omfattning

Antalet obligatoriska träffar kommer att vara totalt 13 stycken, se nedan för datum.  I kursen kommer lärarhandledd praktik ingå under kvällstid.

Hemstudierna sker mellan de obligatoriska träffarna på skolan och innefattar 120 timmar + 50 timmar massagepraktik fördelat på två terminer. I hemstudierna ingår inläsning på det vi gått igenom eller ska gå igenom på lektionstid i skolan. Även massagepraktik på hemmaplan ingår i hemstudierna. 

Kursinnehåll

 • Grundkunskaper i klassisk massage
 • Paus - och kompismassage
 • Genomgång av musklernas konstruktion och funktion
 • Tystnadsplikt, sekretess
 • Hälsokontroll och journal
 • Bemötande, miljö och hygien
 • Undersökningsmetodik
 • Behandling
 • Hemstudier av rehabiliteringsträning
 • Journalföring
 • Sjukdoms- och skadelära
 • Terapeutisk töjning
 • Terapeutisk massage
 • HLR
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Hemstudier av ergonomi för massageterapeuten
 • Idrottsskador
 • Styrketräning - teori och praktik
 • Tejpning 

Antalet deltagare i kursen

22 deltagare

Kursperiod 2021 - 2022

Besök http://www.asa.fhsk.se/massageterapeutkurs för att se exakta datum och tider för närträffarna!

Studietakt

Halvtid 50% 

Utbildningsform och upplägg

Utbildningen är en folkhögskolekurs på distans med 13 st. obligatoriska träffar på skolan.

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna.

Läraren ger aktivt uppgifter under veckorna då deltagarna är hemma, läraren är förpliktigad att rapportera till CSN vid studiefrånvaro.

Dokumentation kring deltagarnas utveckling sker kontinuerligt vid inlämnande av handledningsuppgifter och genomgång av hemuppgifter vid de obligatoriska träffarna samt vid utvärderingar.

Handledning genom kursmomenten sker både när deltagaren är på plats på skolan vid träffarna, samt via Google Classroom. 

Deltagarna har inflytande i kursen genom att önska ordningen av genomgångar, genom att kursmoment förändras efter genomförda utvärderingar och på andra sätt som är möjliga, så länge deltagarna får de timmar i de olika ämnena som de behöver för att nå branschrådets krav på timmar i de olika ämnena för certifiering. 

 

Kunskapsredovisning:

Muntliga genomgångar av hemstudier, teoretiska och praktiska prov, instuderingsfrågor som ska lämnas in för genomläsning av kurssamordnaren.

Branschrådet Svensk Massages certifieringsprov i slutet av kursen.

Närvaro

För att få göra certifieringen på skolan och få ett kursintyg krävs hög närvaro vid de obligatoriska träffarna på skolan.

Intyg
Efter avslutad kurs får du ett kursintyg som visar att du har gått kursen.

Kurslängd

Två terminer. 

Förkunskaper

Studievana samt gymnasiekompetens eller motsvarande.

Kontakt
För mer information kontakta;

 Christer Svensson, 0157-695 00. 

Kursstart

16 augusti 2021.  

Ansökan

Sista ansökningsdag var 23 april 2021, välkommen igen nästa år. Kom ihåg att ansökan måste vara komplett med personbevis och betyg för att den ska bli behandlad. 

För att se kursrelaterade kostnader besök: https://www.asa.fhsk.se/massageterapeutkurs 

CSN
Kursen är studiemedelsberättigad. 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.asa.fhsk.se/massageterapeutkurs