Svampkonsulent - distans halvfart (50%)

Åsa folkhögskola


Ansökan stängd
Svampkonsulter verkar för att öka allmänhetens kunskaper, intresse och förståelse för svamp och natur.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 31 veckor

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Någon av följande kurser: Svampkunskap – en introduktion till mykologi, SLU, Uppsala, Svamp kunskap 1, från Umeå universitet eller Svampkunskap, Kristianstad Högskola, Grundkurs i svampkunskap på Åsa folkhögskola eller motsvarande grundkunskaper om svamp.

Kostnader: Litteratur: ca 600 kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 10 feb 2020 - 13 sep 2020

Kontakt:
Anna Fridell Talvitie

Telefon: 0157-69530
E-post:
anna@asafolkhogskola.se

Svampkonsulter verkar för att öka allmänhetens kunskaper, intresse och förståelse för svamp och natur. Vi anlitas bland annat av studieförbund, föreningar, företag och myndigheter, skolor, bibliotek och museer, restauranger, matvarubutiker samt turist- och researrangörer.


Kursens kunskapsmål:

 • Känna igen Sveriges vanligaste matsvampar

 • Känna igen förväxlingssvampar till matsvampar

 • Känna igen Sveriges vanligaste giftsvampar

 • Ha kunskap om svampgifter och hur gifterna verkar

 • Ha kunskap om pedagogik - tillämpning

 • Ha god kunskap om svamp som mat

 • Känna till grunderna i svampodling

 • Kunna planera och genomföra svampkurser och svamputställningar

 • Ha grundläggande kunskap om svampar i naturvården

 • Kunna söka information och vara källkritisk

 • Ha kännedom om medias roll samt för- och nackdelar

 


Snabbfakta

 

Kurstyp: Distans med tre obligatoriska närfträffar

Kurslängd: 31 veckor

Studietakt: halvfart (50%), omfattning 620 timmar.

Kurstid: 10 februari - 13 september 2020, 31 veckor.

Sista ansökningsdag: 5 januari 2020. Ansök HÄR!

Antal platser: 30 st.

Förkunskapskrav:

 • Någon av följande kurser: Svampkunskap – en introduktion till mykologi, SLU, Uppsala, Svamp kunskap 1, från Umeå universitet eller Svampkunskap, Kristianstad Högskola, Grundkurs i svampkunskap på Åsa folkhögskola eller motsvarande grundkunskaper om svamp. (Kursintyg ska bifogas ansökan)

 • Studievana

 • Svenska

 • Tillgång till dator med internetuppkoppling

 • Du måste kunna röra dig obehindrat i skog och mark

 

Kostnad: Litteratur 600 kr, närträffsavgift 550 kr samt ev. kost och logi vid närträffar. 

Kursnivå: Gymnasienivå

Kurssamordnare: Anna Fridell Talvitie

Huvudlärare på kursen är Rut Folke, svampkonsulent, tidigare ordförande för Svampkonsulenternas Riksförbund, har medverkat som lärare i svampkonsulentutbildningen vid Umeå Universitet, Centrum för Flexibelt lärande, Söderhamn och Svampkunskap - en introduktion till mykologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala. Assisterande lärare, Helena Björnström, svampkonsulent och naturvårdare.  


Föreläsare på utbildningen är bland andra, Peter Hultén, apotekare, Giftinformationscentralen, GIC, Stockholm, Per Nilsson, Livsmedelskonsult, Kristdala, Patrick Björck, grundare av facebookgruppen Svamp-Klapp, driver tillsammans med Aleks Tudzarovski  företaget ”Svamp för alla” och de är även lärare på såväl Grundkursen som Fortsättningskurs i Svampkunskap på Åsa folkhögskola.

 

__________________________________________________________________

Utförlig information

 

Pedagogik

Undervisningen är upplagd i lektionspass inom varje block där varje moment börjar med en genomgång av innehållet och där uppgifterna presenteras. Studiematerialet är både digitalt text- och bildbaserat och litteratur:

Nya Svampboken, Holmberg, Marklund

Svampar i Sverige, Karström, Pehrsson, Mossberg

Plocka svamp 4, Giftsvampar och svampgifter, Persson, Holmberg, Marklund, Muskos (tillhandahålls av skolan)

Ytterligare kurslitteratur kommer att tillkomma.

Studierna genomförs dels individuellt och dels i form av gruppstudier i projektform.

Språk

Kursen hålls på svenska.

Genomförande

Studierna bedrivs under 31 veckor på distans och med halvfart, samt vid tre obligatoriska närträffar på Åsa folkhögskola, 14-16/2, 29-31/5 samt 9-13/9. Man bör som kursdeltagare se till att avsätta motsvarande tid för litteraturstudier, uppgifter och digitala träffar i studiegrupper. Studieformen gör att kursdeltagarna till största delen kan lägga upp studierna utifrån sin personliga situation vad gäller till exempel tid, arbete, familj.

Intyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen. För att erhålla intyg krävs närvaro vid de tre närträffarna, samt att uppgifter och artprov är godkända.

 

Studietakt

Halvfart (50%), vilket motsvarar i genomsnitt 20 timmar per vecka.

___________________________________________________________________

Kursinnehåll

Kursen behandlar artkunskap och svamptoxikologi, med fokus på de viktigaste mat-, gift- och odlarsvamparna, inklusive förväxlingsarter. Vidare behandlas svamp som livsmedel, livsmedelshygien, lagar och märkning relaterat till svamp, svamplitteratur, aktuell forskning mm. Dessutom ges kunskaper och goda förutsättningar för att planera och leda olika verksamheter inom svampområdet som kurser, information till allmänheten, lokala myndigheter med mera.

I kursen ingår tre flerdagsträffar med föreläsningar, gruppövningar och redovisningar, lärarledda exkursioner och artgenomgångar. Eftergenomgången och godkänd utbildning har kursdeltagarna möjlighet att bli medlem i Svampkonsulenternas Riksförbund och delta i förbundets fortbildning och aktiviteter.

 

1 Närträff, 14-16 februari

 • I detta moment får du kunskap om de olika verktyg vi kommer att använda under kursen och om hur studierna kommer att genomföras. Vi utgår från Google Classroom som miljö, via ett eget deltagarkonto.

 • Introduktionsföreläsningar till flera av de ämnen som kommer att beröras på kursen varvat med exkursioner om vädret tillåter

 • Studiematerial: Google Suites for Education, via Google Classroom.               

 

2 Närträff, 29-31 maj

 • Projektredovisningar

 • Föreläsningar

 

3 Närträff, 9-13 september

 • Exkursioner - artkunskap

 • Föreläsningar

 • Utställning

 • Artprov

 

Kunskapsredovisning

Redovisning av inhämtade kunskaper sker dels genom enskilda redovisningar och dels genom gruppredovisningar, både digitalt och vid närträffar. Redovisning sker dels i skriftlig form men också i form av filmer, bild- och ljudklipp. I kursen ingår både teoretiska och praktiska prov samt instuderingsfrågor och enskilda uppgifter - samt projektarbeten i grupp som lämnas in för respons från lärarna. Inom vissa kursmoment har vi också diskussioner i storgrupp.

Studerandeinflytande

På Åsa folkhögskola är det viktigt att den studerande själv har och tar ansvaret för sitt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kursdeltagare. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll.

 

Lärare

 

Huvudlärare på kursen är Rut Folke, svampkonsulent, tidigare ordförande för Svampkonsulenternas Riksförbund, har medverkat som lärare i svampkonsulentutbildningen vid Umeå Universitet, Centrum för Flexibelt lärande, Söderhamn och Svampkunskap - en introduktion till mykologi, vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala.

Assisterande lärare, Helena Björnström, svampkonsulent och naturvårdare,

Anna Fridell Talvitie är kurssamordnare.

Föreläsare på utbildningen är bland andra, Peter Hultén, apotekare, Giftinformationscentralen, GIC, Stockholm, Per Nilsson, Livsmedelskonsult, Kristdala, Patrick Björck, grundare av facebookgruppen Svampklapp, driver tillsammans med Aleks Tudzarovski  företaget ”Svamp för alla” och de är även lärare på såväl Grundkursen som Fortsättningskurs i Svampkunskap på Åsa folkhögskola.

 

 

Kursperiod och längd

10 februari - 13 september 2020, 31 veckor. 

 

Studieform

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna och alla antagna deltagare får ett skolkonto i G Suite for Education.

Lärarna ger aktivt uppgifter under veckorna då deltagarna är hemma, lärarna är förpliktigade att rapportera till CSN vid studiefrånvaro.

Att studera på distans innebär att:

- du har frihet i studierna vad gäller tid och rum

- du ingår i en studiegrupp tillsammans med andra som studerar på samma sätt

- du studerar hemifrån och kommunicerar med dina studiekamrater och dina lärare via dator (eller motsvarande)

- du måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling

Kursen är en distanskurs med tre obligatoriska närträffar förlagda på Åsa folkhögskola.

 

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen bygger på diskussioner mellan kurssamordnare och kursledare kring de kompletta ansökningar som inkommit i rätt tid.

Antagningsbesked lämnas senast den 19 januari 2020 till de sökande.

 

Studiemedel

Kursen är är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

 

Kostnader

Kostnader för läromedel: ca 600 kr och närträffsavgift 550 kr.

För de som önskar bo och äta på skolan vid de obligatoriska träffarna erbjuder vi ett paketpris. Förläggningen sker i dubbelrum och endast i mån av plats, och där det finns synnerliga skäl, fördelas eventuella enkelrum. :

Paketpriser:

 

 Svampkonsulentkurs 2020 Enkelrum  Dubbelrum
Boende från torsdag kväll 13 feb -20 – söndag morgon 16 feb -20 inklusive alla måltider från frukost fredag till lunch söndag 1300 1000
Boende från torsdag kväll 28 maj -20 – söndag morgon 31 maj -20 inklusive alla måltider från frukost fredag till lunch söndag 1300 1000
Boende från tisdag kväll 8 sept -20 – söndag morgon 13 sept -20 inklusive alla måltider från frukost onsdag till lunch söndag 2200 1700


Paketpriserna ovan är odelbara (s.k. all inclusive)  dvs. man kan inte ta bort några måltider eller någon övernattning. 

 

Förkunskaper

 • Någon av följande kurser: Svampkunskap – en introduktion till mykologi, SLU, Uppsala, Svamp kunskap 1, från Umeå universitet eller Svampkunskap, Kristianstad Högskola, Grundkurs i svampkunskap på Åsa folkhögskola eller motsvarande grundkunskaper om svamp. (Kursintyg ska bifogas ansökan)

 • Studievana

 • Svenska

 • Tillgång till dator med internetuppkoppling

Ansökan

Ansök digitalt HÄR, sista ansökningsdag: 5 januari 2020.

För att vi ska behandla din ansökan måste den vara komplett med personbevis, ev. kursintyg/-betyg samt en motivering till att få en plats på kursen.

 

Antal platser

30 platser.


 

Kontakt

För frågor om kursen, kontakta kurssamordnare Anna Fridell Talvitie, tel: 0157-695 30 eller e-post.
 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kursens kunskapsmål: Känna igen Sveriges vanligaste matsvampar Känna igen förväxlingssvampar till matsvampar Känna igen Sveriges vanligaste giftsvampar Ha kunskap om svampgifter och hur gifterna verkar Ha kunskap om pedagogik - tillämpning Ha god kunskap om svamp som mat Känna till grunderna i svampodling Kunna planera och genomföra svampkurser och svamputställningar Ha grundläggande kunskap om svampar i naturvården Kunna söka information och vara källkritisk Ha kännedom om medias roll samt för- och nackdelar