Journalistik och opinionsbildning

Profilkurs, Distanskurs Åsa folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 termin, 15 veckor
 • Ansök senast:
  21 augusti 2022
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs
Journalistik och opinionsbildning är en grundläggande distanskurs med fokus på journalistik, journalistiskt skrivande samt förmågan att berätta om Sverige och det samhälle vi lever i.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du är minst 18 år, har avslutat grundskolan eller motsvarande utbildning. Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 2 sep 2022 - 17 dec 2022

Träffar:
2 obligatoriska träffar
2 obligatoriska nätträffar

Plats för kursen: Google-Meet, Åsa folkhögskola

Kostnader: För dig som önskar bo och äta på skolan vid närträffarna erbjuder vi paketpriser. Läs mer på skolans hemsida.

Kontakt: Daniel Wiklander

E-post:
daniel.wiklander@etc.se

Kursen ges digitalt samt vid närträffar. Den är utformad i samarbete med ETC, som bland annat publicerar nyhetstidningen Dagens ETC.

Journalistik och opinionsbildning är en distanskurs på 50 procent med fyra träffar (två dagar långa) för seminarier, workshops och föreläsningar. Två av träffarna är digitala, två fysiska.
Det digitala arbetet sker i skolans Google Classroom-plattform. Som deltagare förväntas du lägga 20 timmars arbete på kursen per vecka. Detta inkluderar gemensamma träffar och eget arbete. 

Eftersom kursen är på distans och bygger på digitalt deltagande, behöver du tillgång till dator med fungerande ljud/mikrofon och bild/webbkamera. 
Vi kommer att genomföra många samtal. Du behöver delta, med kameran påslagen, i digitala lektioner och prata om ditt eget och andras arbeten på ett konstruktivt, schysst sätt.

Under kursens gång kommer du att skriva artiklar som kan bli aktuella för Dagens ETC eller ETC.se.
Kursen besöks av flera gästföreläsare.

Med stöd av yrkesverksamma journalister ges du möjligheten att utveckla dina färdigheter i att planera, genomföra och finna avsättning för journalistiska projekt. 

Ur kursinnehållet:
Journalistiskt skrivande.
Notiser, artiklar, reportage – vad är skillnaden? Hur bör en text utformas för bästa möjliga effekt? Är en recension en opinionsbildande text? Du kommer att få öva på olika sorters journalistiskt skrivande och lära dig om finliret som inte bara gör dina texter bättre, utan också lockar till läsning.

Intervjuteknik. Ställ rätt frågor – på rätt sätt. ”Som man frågar får man svar” är ett gammalt talesätt som är högst relevant inom journalistiken. Få den du intervjuar att berätta mer, och undvik de vanligaste fällorna.

Reportage. Kursen innehåller ett längre fördjupningsblock med fokus på reportageskrivande. Vilka beståndsdelar ingår i reportageformen, hur presenteras fakta som en medryckande berättelse?

Läs mer om ansökan och urvalskriterier på Åsa folkhögskolas hemsida, asa.fhsk.se.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

 • kunna hitta och bearbeta källor, känna till hur olika genrer (till exempel nyhet, reportage, analys) språkligt och formmässigt kan utformas för störst effekt
 • ha insikter i och kunskaper om journalistik genom teoretiskt och praktiskt arbete
 • utifrån ett folkbildningsperspektiv utveckla förmågan att tänka fritt, ta ställning och uttrycka dig i text
 • ha en översiktlig förståelse för den journalistiska etiken och möjligheten att själv eller tillsammans med andra agera granskande och opinionsbildande
 • utifrån folkbildningens form, funktion och filosofi, kunna skapa förutsättningar för opinionsbildning i samhället.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.asa.fhsk.se/Kurser/Distanskurser/Journalistik-och-opinionsbildning

Åsa folkhögskola

Det hörs, syns och känns att man går på Åsa folkhögskola. Skolan ligger vackert i Sörmland, nära järnvägsknutarna Katrineholm och Flen. Du bor billigt på vårt internat. Åsa är en mötesplats för folk från världens alla hörn. Deltagare med särskilda behov har möjlighet till hjälpmedel. Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Ett flertal hörslingor finns.

Läs mer om skolan

Postadress:
Åsa folkhögskola
Åsa folkhögskola
641 64 Sköldinge

Telefon: 0157-695 00 (växel)
E-post: info@asafolkhogskola.se
Webbadress: https://www.asa.fhsk.se/