En kurs som riktar sig till dig som har arbetat med estetisk konstnärlig verksamhet tidigare och som vill vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper i grupp och med handledare.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du är minst 18 år. Tillgång till dator och internet och kamera för att kunna dokumentera ditt arbete. Tidigare erfarenhet inom estetiskt konstnärligt arbete

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men du står själv för allt ditt förbrukningsmaterial samt kostnader i samband med t.ex. resor eller studiebesök.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 9 sep 2019 - 9 mar 2020

Kontakt:
Williams Pereira

Telefon: 016-10 52 80
E-post:
williams.pereira.munoz@regionsormland.se

Kursinnehåll

Under kursens gång kommer vi att ha 6 träffar där vi analyserar och diskuterar varje deltagares personliga process, slutsatser och resultat. Vi kommer att arbeta utifrån det gemensamma temat ”Staden” som vid varje träff behandlas via föreläsningar om konst med historiska, sociala, psykologiska, kulturella och arkitektoniska kopplingar. 

Du arbetar sedan hemma med de utmaningar och frågeställningar som intresserar dig. Tekniken kan variera mellan teckning, akvarell, olja eller akryl (deltagare som har tillgång till tryckpressar kan även jobba med grafik). 

Kursen förutsätter att du har tillgång till internet, en dator och någon typ av kamera för att du ska kunna dokumentera ditt arbete och dela med dig av din process. Kommunikationen sker huvudsakligen via e-post och en lärplattform där handledare kommer att finnas till hands vid utsatta tider.  

I lärplattformen kommer vi att föra en gemensam dialog och ta del av varandras bilder, men vi kommer även att föra enskilda samtal som gruppen inte kan ta del av.  Vi tror att det enskilda samtalet är viktigt för att varje deltagare ska känna sig trygg i sin process, med kursens handledare och i gruppen.

Teoretiska moment kommer att tillkomma då vi vill att deltagaren ska kunna formulera sig om sitt eget skapande i skrift, dels processen men även om innehåll och slutresultatet. 

Kursen kommer att avslutas med en gemensam utställning, med tillhörande hängning, i skolans stora galleri.  

Under kursens gång kommer vi tillsammans med deltagare från våra konstutbildningar Konst 1 och Konst 2 erbjuda resor till olika konstmuseum. 

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg.

Studietakt

50% distans

6 obligatoriska träffar samt möjlighet att delta på studiebesök.

Kurstid

9 September 2019 – 9 mars 2020

Obligatoriska träffar

9 september

7 oktober

4 november

2 december

2 februari

9 mars, utställning och genomgång i galleriet

Sista ansökningsdag

1 augusti 

Information om ansökan och antagning

Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

  • Du är minst 18 år
  • Tillgång till dator och internet och kamera för att kunna dokumentera ditt arbete 
  • Tidigare erfarenhet inom estetiskt konstnärligt arbete 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper)

  • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
  • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
  • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen