Ett år i omställning (1YT)

Eskilstuna folkhögskola


Ansökan stängd
LEDARSKAP OCH RESILIENS FÖR EN NY TID Kan det du drömmer om för dig själv även gynna en hållbar värld?

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du är minst 18 år

Kostnader: 5800 kr för material och litteratur (ytterligare kostnader för resor och logi kan tillkomma)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 20 sep 2019 - 7 jun 2020

Plats för kursen: Stensunds folkhögskola, Järna, Eskilstuna med omnejd och Stjärnsund, Dalarna.

Kontakt:
Williams Pereira

Telefon: 016 - 10 52 84
E-post:
williams.pereira.munoz@regionsormland.se

Ledarskap och Resiliens för en ny tid; Kan det du drömmer om för dig själv även gynna en hållbar värld?

Ett år i Omställning (One Year in Transition,1YT) är en kurs inom ramen för omställningsfrågor och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av lokala lösningar på globala problem. Med avstamp i våra globala utmaningar undersöker vi exempelvis hur förmågan att hantera förändring och kriser kan stärkas både på ett personligt, kollektivt och ekologiskt plan. Under kursens gång tillämpar vi många olika verktyg för möte, samtal, analys och praktik.

Kursen vänder sig till dig som:

  • är intresserad av vad ett helhetsgrepp på hållbar utveckling kan vara och som funderar på hur du kan lyfta dessa frågor i vardag och arbete, samt få möjlighet att utforska det i relation till vad som är rätt för dig.

  • vill utveckla och konkretisera dina egna idéer och kanske redan existerande projekt med stöd av kurshandledare och andra kursdeltagare.

  • få inblick i ledarskaps- och samverkansmodeller och möjliga tillvägagångssätt i realiserande av projektidéer.

Kursinnehåll

Kursen bjuder även in till ett utforskande av intention, längtan och bakomliggande drivkraft i det du gör. Dessa två processer – den inre och yttre – sammanflätas genom de olika kursmomenten. Kursen hjälper dig även att förhålla dig till en vardag där du ibland kanske känner dig ensam med dina funderingar.

Kursen består av fyra vecko-internat under ett år, med moment av mentorskap, bokcirklar, onlinemöten och handledning mellan träffarna. Deltagarna förväntas även driva ett eget projekt, större eller mindre, med relevans till hållbar utveckling/livsstil i sitt lokalsamhälle eller i en specifik kontext.

I kursen ingår bland en ledarskapsträning inspirerat av nätverket the Art of Hosting (artofhosting.org), olika arbetssätt relaterat till ”Inre omställning” (däribland Teori U) och en inbjudan till att ta del av och bli mer aktiv inom omställningsrelaterade nätverk såsom Omställningsnätverket. Kursen erbjuder ingångar till att vara delaktig i lokala såväl som nationella och internationella projekt.

Kurstillfällen läsår 19/20

Genom denna länk finner du detaljerad information om de fyra kurstillfällena

Träff 1: 27/9 em  – 2/10 fm 2019. Inre och yttre omställning: En introduktion. Plats: Stensunds folkhögskola med omnejd

Träff 2: 21/11 em – 26/11 fm 2019. Hållbart aktörskap. Plats: Stensund och Järna. Träffen sker i samarbete med ABF Södertälje/Nykvarn

Träff 3: 20/3 em- 25/3 fm 2020. Holistisk och cirkulär design. Prelminär plats Eskilstuna med omnejd.

Träff 4: 2/6 em – 7/6 fm 2020 (kan ändras något). Permakultur och framtidstro. Plats: Stjärnsund, Dalarna.

Kursen inleds på Stensunds folkhögskola, en plats nära vatten, natur och initiativrika människor. Under kursen besöker vi fortsatt en mångfald av platser och initiativ, med syfte att använda plats som pedagogiskt redskap. Vi gör studiebesök, praktiska workshops, jobbar med övningar för personlig utveckling och mycket mer.

Mellan träffarna

Mellan de olika kurstillfällena sker löpande mentorskap, gruppcoachning, online möten, ämnesfördjupning samt individuella alternativt gemensamma projekt relaterade till valda intresseområden.

Kursens bakgrund och etablering i Sverige

1YT är del av ett större nätverk av liknande utbildningar på flertalet platser och länder. Den startades i Totnes, England av Isabel Carlise (Fd utbildningsledare inom Transition Network uk. Grundare till Bioregional Learning Centre) och kursformatet har sedan inspirerat utbildningar och projekt i flera andra länder.

Kursen genomförs med Eskilstuna folkhögskola som huvudman i samverkan med Omställningsnätverket (omställning.net). Vi samarbetar med- och bjuder in gästlärare från folkrörelser inom hållbarhetsarbete, samt konstnärer, praktiker, egenföretagare, lokala byalag och ekobyar, olika folkhögskolor samt från lärosäten som exempelvis Högskolan i Dalarna, Linköpings Universitet (Environmental Humanities) och Malmö Högskola.

Det är nu fjärde året kursen 1YT går av stapeln i Sverige. Du som kursdeltagare är en viktig del i kursens utveckling och form där vi kontinuerligt bygger grund för efterkommande kursdeltagare.

Språk:

Som deltagare behöver du kunna läsa och förstå engelska.

Teknologi:

Som deltagare behöver du en dator som har mikrofon och företrädesvis kamera. Detta då vi använder konferensverktyget Zoom för möten mellan träffarna.

Kostnad

Max 5800 kr för studieresor (inkl lokal), material och litteratur. (Ytterligare kostnader för mat och logi tillkommer). Kursen är studiemedelsberättigad.

Ansvarig lärare

Peter Hagerrot – peter.hagerrot@telia.com

Emilia Rekestad – emilia.rekestad@gmail.com

Kurstid

Kursstart 20 september 2019

Avslutning 7 juni 2020

Studietakt

50%, distans

Ansökan

15 februari -  15 maj , löpande antagning

Antagningsprocess

Till ansökan bifogar du ett personligt brev där du presenterar dig själv, dina tidigare meriter och dina motiv till att gå kursen, samt om du har några idéer som du vill utveckla. Vi kontaktar var och en innan den slutgiltiga antagningen till kursen.

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.