Byggnadsvård och hållbart bygge

Ansökan stängd

Byggnadsvård och hållbart bygge

Eskilstuna folkhögskola


Ansökan stängd

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i byggnadsvård och hållbart byggande.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
11 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Den sökande har ett genuint intresse för byggnadsvård och hållbart byggande. Den sökande har ett eget byggnadsvårdsobjekt, äldre hus eller uthus, som hen arbetar med och dokumenterar under kursens gång. Till ansökan bifogas ett pers

Kostnader: 2000:-/läsår för material vid träffarna, studiebesök och andra gemensamma utgifter. Kostnaden kan komma att bli lägre.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 9 sep 2021 - 11 jun 2022

Plats för kursen: Flera platser, bland annat Callanderska gården i Mariefred och Nynäs slott

Kontakt:
Anna-Maria Hilborn

Telefon: 016 - 10 52 80
E-post:
anna-maria.hilborn@regionsormland.se


Utgångspunkten är lokal byggnadstradition och vilka material som använts historiskt samt sunda ekologiska alternativ till konventionella moderna byggnadsmaterial. 

Kursen vänder sig till dig som har en egen byggnad att vårda och restaurera. Flera av träffarna under året kommer att läggas hos kursdeltagare, självklart i dialog med gruppen. 

Kursen är ett samarbete med Sörmlands museum.

Kursinnehåll

Grundläggande genomgångar inom nedanstående områden, uppdelat på tio delmoment samt en avslutning. Varje moment innefattar en fysisk träff med praktiskt arbete och föreläsningar, kurslitteratur samt självstudier. Mellan träffarna håller vi kontakt online via plattformarna Google classroom och Zoom. Kursen avslutas med en uppsamling där deltagarna redovisar dokumentation av det arbete de gjort med den egna byggnaden under året. 

Året omfattar följande moment:

 • Introduktion till byggnadsvård. Vad är byggnadsvård och hållbart byggande? Vad bör bevaras, varför och hur? Kulturhistoriska och byggnadstekniska perspektiv.
 • Grund och stomme.
 • Tak.
 • Snickerier, utvändigt och invändigt.
 • Ytskikt. Praktiskt arbete med lerklining.
 • Papp och papper: pappspänning, lumppapp och tapetsering. 
 • Isolering och värmehushållning.
 • Måleri och ytbehandlingar.
 • Eldstäder och inomhusklimat.
 • Trädgårdar och kulturlandskap. Studiebesök.
 • Redovisningar och avslutning.

Kurstiden är förlagd till torsdagar och fredagar. Vi träffas en till två gånger i månaden, lite mer intensivt i början och lite mer sällan under vintermånaderna. Övriga veckor är torsdagen och fredagen självstudietid, men deltagarna förväntas vara tillgänglig för deltagande i studiegrupper, avstämningar och annan undervisning. 

Preliminära datum för träffarna

Obs! Datum för träffarna publiceras under vårterminen 2021på eskilstunafolkhogskola.nu/byggnadsvard-och-hallbart-byggande/

Intyg

Deltagarna får intyg efter genomförd kurs. Intyget innehåller av deltagare genomförda moment.

Kursplats/Lokaler

Träffarna kommer att äga rum hos kursdeltagare med relevanta byggnadsvårdsobjekt samt på olika platser i Sörmland som t.ex Sörmlands museum, Nynäs slott och museigården Långmaren mfl. beroende på aktuella samarbetsprojekt. 

Övriga deltagarkostnader

Kostnader för köp av egna verktyg och material, kurslitteratur samt resor till och från träffarna. Deltagarna förväntas införskaffa verktyg och litteratur inför kursstart.

Lista över verktyg och litteratur

Förkunskaper

 • Gymnasieexamen eller validerad utländsk gymnasieutbildning
 • Vi ser även gärna att du är allmänt händig och förutsätter att du har ett stort intresse för äldre byggnader.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna ta byggnadsantikvariskt och estetiskt välgrundade beslut om renoveringar och tillbyggnader på äldre bebyggelse, samt själva kunna genomföra många av dessa.