Ett år i omställning- distans

Ansökan stängd

Ett år i omställning- distans

Eskilstuna folkhögskola

Ansökan stängd

LEDARSKAP OCH RESILIENS FÖR EN NY TID; Kan det du drömmer om för dig själv även gynna en hållbar värld?

 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan öppnar 15 januari. Du är minst 18 år

Kostnader: Max 5800 kr

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 20 sep 2021 - 8 jun 2022

Kontakt:
Emilia Rekestad

Telefon: 016 - 10 52 80
E-post:
emilia.rekestad@gmail.com


Ett år i Omställning (One Year in Transition,1YT) är en kurs inom ramen för omställningsfrågor och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av lokala lösningar på globala problem. 

Med avstamp i gemensamma utmaningar undersöker vi möjligheternas värld utifrån ett omställningsperspektiv. Personliga, sociala, ekologiska och samhälleliga aspekter av hållbarhet vävs samman genom kursåret. Däribland hur vår förmåga att hantera förändring och kriser kan stärkas både på personliga, kollektiva och ekologiska plan. 

Kursen bjuder in till ett utforskande av intention, längtan och bakomliggande drivkraft i det du gör. Dessa två processer – de inre och yttre (se bild) – sammanflätas genom de olika kursmomenten. Kursen hjälper dig även att förhålla dig till en vardag där du ibland kanske känner dig ensam med dina funderingar.

Kursen vänder sig till dig som:

 • är intresserad av att “börja gräva där du står” och genom det undersöka vad hållbarhet i praktiken betyder för dig.

 • är nyfiken på vad ett helhetsgrepp på hållbar utveckling kan vara och hur du kan lyfta dessa frågor i vardag och arbete. 

 • kreativt vill utveckla och konkretisera dina egna idéer och kanske redan existerande projekt med stöd av kurshandledare och andra kursdeltagare.

 • få inblick i design-, ledarskaps- och samverkansmodeller samt möjliga tillvägagångssätt i realiserande av projektidéer - som team eller individuellt.

 • vill ta del av snabbt växande nätverk för omställning i Sverige och internationellt.

 • vill interagera med en kursgrupp där en bredd av perspektiv på omställning samexisterar och appliceras av kursens deltagare.

I kursen ingår en mångfald av verktyg och perspektiv för hur vi kan jobba med ett helhetsgrepp på hållbarhet. Exempel är;

 • Introduktion till Omställning - Inre/yttre med relaterade verktyg och övningar. 

 • Introduktion och använding av reflektions-modellen Teori U

 • Introduktion till permakulturdesign

 • En ledarskapsträning inspirerad av nätverket the Art of Hosting (artofhosting.org)

 • Projektdesign, cirkulär design och “ekoprenörskap”

Parallellt med ovansående är kursen ett forum för nätverkande och relationsbyggande - både internt i kursgruppen samt externt med platser och nätverk som vi samaverkar med. Kursen erbjuder ingångar till att vara delaktig i lokala såväl som nationella och internationella nätverk och organisationer. 

Kurstillfällen läsår 21/22 

 

Träff 1: 24/9 em  –   29/9 fm 2020 Inre och yttre omställning: En introduktion. Plats: Stensunds folkhögskola med omnejd

Träff 2:Preliminära datum: 3/12 em – 8/12 fm 2020 Hållbart och medskapande aktörskap. Plats: Stensund och Ytterjärna. 

Träff 3:Preliminära datum: 19/3 em- 24/3fm 2021 Kretsloppsdesign, ekoprenörskap och Aktivt hopp. Preliminär plats Eskilstuna med omnejd.

Träff 4: 3/6 em – 8/6 fm 2022 Permakultur och framtidstro. Plats: Stjärnsund, Dalarna.

Kursen inleds på Stensunds folkhögskola, en plats nära vatten, natur och initiativrika människor. Under kursen besöker vi fortsatt en mångfald av platser och initiativ, med syfte att använda plats som pedagogiskt redskap. Vi gör studiebesök, praktiska workshops, jobbar med övningar för personlig utveckling och mycket mer.

Mellan träffarna

Mellan de olika kurstillfällena sker löpande mentorskap, gruppcoachning, online möten, ämnesfördjupning samt individuella alternativt gemensamma projekt relaterade till valda intresseområden.

Språk:

Som deltagare behöver du kunna läsa och förstå engelska.

Teknologi:

Som deltagare behöver du en dator som har mikrofon och företrädesvis kamera. Samt en bra internetuppkoppling. Detta då vi använder konferensverktyget Zoom för möten mellan träffarna.

Kostnad

Max 5800 kr för studieresor (inkl lokal), material samt litteratur. Ytterligare kostnader för mat och logi tillkommer. I kursavgiften ingår även deltagaravgiften för ledarskapsträningen inom the Art of Hosting.  Kursen är studiemedelsberättigad.