Recycle design - projektår

Ansökan stängd

Recycle Design – projektår är kursen för dig som under ett år vill fördjupa dig i ett projekt eller tema relaterat till återbruk, hantverk och omställning.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan öppnar 15 januari 2021. Du är minst 18 år

Kostnader: En avgift på 500 kr per termin tas ut (1000 kr/läsår) och täcker kostnader för förbrukningsmaterial och gemensamma resor. Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 10 jun 2022

Plats för kursen: ReTuna återbruksgalleria, Folkestaleden 7, Eskilstuna

Kontakt:
Anna-Maria Hilborn

Telefon: 016-10 52 80
E-post:
anna-maria.hilborn@regionsormland.se


Utbildningen vänder sig till dig som 

 • Vill fördjupa dig i en hantverksteknik och/eller ett återbruksmaterial
 • Vill utveckla en produkt eller affärsidé kopplat till återbruk och att ta tillvara på de resurser som finns
 • Vill utveckla ett projekt med återbruk, hantverk och/eller omställning som tema i någon form
 • Planerar vidare studier inom design och hantverk, miljö och hållbarhet eller samhällsvetenskap
 • Har gått kursen Recycle Design – återbruk eller motsvarande

Kursens mål 

 • Du har provat på att arbeta fördjupande med återbruk, hantverk och/eller omställning under en längre tid
 • Du har utökade kunskaper, nätverk och kontaktytor för att fortsätta utveckla ditt projekt/arbeta vidare med det
 • Du har självständigt fått arbeta med planering, genomförande och redovisning av ditt projekt

Kursinnehåll

Recycle Design – projektår är individuellt anpassat och bygger helt på självständigt arbete. Handledning sker av lärare på Recycle Design – återbruk och beroende på projekt kan även fler handledare involveras. Vi har regelbundna avstämningar och samtal, både enskilt och tillsammans med de andra som går projektåret, där vi bollar idéer och vägar framåt. Under året finns möjlighet att ha vissa gemensamma teman/tillfällen tillsammans med deltagarna på Recycle Design – återbruk. Avstämningar sker gemensamt en gång i veckan och mellan träffarna håller vi kontakt online via plattformarna Google classroom och Zoom. 

Under året finns en stor flexibilitet att göra studiebesök, delta i mässor/utställningar, besöka verksamheter och ta emot intressanta gäster.

Under projektåret får du bl.a. möjlighet att

 • Delta i workshops med gästlärare i t.ex. bokbinderi, skinn- och lädersömnad, möbeltapetsering
 • Få tillgång till materialet som lämnas in till ReTuna
 • Delta på studiebesök och studieresor
 • Samarbeta med deltagarna på kursen Recycle Design – återbruk

Lokaler

Du som går projektåret har tillgång till arbetsplats i Recycle Design – återbruks lokaler på ReTuna Återbruksgalleria. ReTuna Återbruksgalleria är världens första galleria med endast återbrukade varor och är byggd i anslutning till en återvinningscentral och ligger en bit utanför centrala Eskilstuna. Du befinner dig därmed mitt i materialflödet vilket skapar unika möjligheter för dig som vill arbeta med återbruk, hantverk och omställning i någon form. Den nära kontakten med alla butiker och entreprenörer skapar också förutsättningar för vidareutveckling av idéer och samarbeten.

Intyg

Efter avslutad kurs får varje deltagare ett personligt intyg.

Kostnader

En avgift på 500 kr per termin tas ut (1000 kr/läsår) och täcker kostnader för förbrukningsmaterial och gemensamma resor. Kursen är studiemedelsberättigad.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursens mål 

 • Du har provat på att arbeta fördjupande med återbruk, hantverk och/eller omställning under en längre tid
 • Du har utökade kunskaper, nätverk och kontaktytor för att fortsätta utveckla ditt projekt/arbeta vidare med det
 • Du har självständigt fått arbeta med planering, genomförande och redovisning av ditt projekt

Länk till kursen på skolans webbplats
http://eskilstunafolkhogskola.nu/recycle-design-projektar/