Akvarell 2.0

Ansökan stängd

Sommarkursen Akvarell 2.0 är en ingång till att lära sig hantera akvarellen, med sina olika tekniker.

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 5 dagar

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: 500 kr

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 28 jun 2021 - 2 jul 2021

Kontakt:
Johanna Gilljam

Telefon: 016 - 10 52 80
E-post:
johanna.gilljam@regionsormland.se


Fler kurser inom: Akvarell

Vi går igenom ”vått i vått” och ”vått på tort”, samt testar på maskeringstekniker, experimentella effekter, och även lite blandteknik för att förstärka akvarellens säregenhet. Vi tränar även på att måla akvarell, med en tydlig underteckningsteknik i blyerts.

Vi tittar även lite på form och färglära, utifrån de olika deluppgifterna under kursen, och möjligen börjar vi med en stillebenuppgift, eller en avbildande uppgift.
Dessutom kommer vi att titta på en del olika konstnärer, för att arbeta med inspiration och lära oss att scanna konstnärligt innehåll, och vidareutveckla det till parafraser.

 Vi tränar även på att sätta ord på våra bilder, och utvecklar bildernas språklighet.

Kursinnehåll

 • Akvarellteknik, vått i vått, och vått på torrt
 • Maskering av ytor, effektmåleri
 • Blandteknik, för att förstärka akvarellens säregenhet
 • Färg- och formlära, kopplat till de olika uppgifterna
 • Tolkning av egna och andras konstverk, parafraser och bildspråklighet

Kursens mål

Deltagaren ska få lära sig grunderna i hur man skapar bilder med akvarellteknik, och vidareutveckla sina kunskaper utifrån den nivå som deltagaren själv befinner sig på. Deltagaren ska ha fått möjlighet att träna på teknikerna vått i vått och vått på tort, samt testa på olika effektmålerier, samt även en del blandteknik för att förstärka akvarellens egna intryck.
Deltagaren ska även få en ingång till att tolka andra konstverk, och även sätta ord på de bilder som skapas under veckan.

Förkunskaper

Inga förkunskaper nödvändiga, jag individanpassar undervisningen efter deltagarnas förutsättningar. Vilja att lära är bra.

Kostnad

500 kr, i kursavgiften ingår demonstrationsmaterial, lite städmaterial och fika för- och eftermiddag.

Övriga deltagarkostnader

Det som deltagaren bör ha med sig:

 • akvarellfärger, minst gul, röd, blå, och svart
 • penslar av olika storlek, minst liten och större
 • vattenkopp, – går bra med en urdiskad mugg
 • akvarellpapper
 • blyertspenna och sudd
 • tejp
 • skiva – går bra med masonit, plywood, e.dyl.

Ansökningstid

30 november - 30 april