Barnskötarutbildning

Profilkurs Eskilstuna folkhögskola
Ansökan stängd
  • Studietakt:
    100%
  • Längd:
    1 år
  • Ansök senast:
    Ansökan är stängd
  • Kurstyp:
    Profilkurs

Vill du arbeta med barn i förskola? Denna ettåriga yrkesinriktade utbildning till barnskötare  ger en god grund att stå på för dig som vill arbeta inom förskolan.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du är minst 18 år. Klar med studier på grundskolenivå eller motsvarande.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 15 aug 2022 - 9 jun 2023

Kostnader: All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500kr/termin tas ut (1 000 kr läsår) som täcker kostnader för material, studieresor och gemensamma aktiviteter.

Kontakt: Agnetha Roisko

Telefon: 016 - 10 52 80

E-post:
agnetha.roisko@regionsormland.se

Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps man åt. Att jobba som barnskötare är aktivt och på många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. Som barnskötare är du en viktig del av barnens vardag där din uppgift är att ge dem en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. 

Oftast arbetar du på en kommunal eller privat förskola, men det kan också vara på ett föräldrakooperativ där barnens föräldrar deltar i drift och verksamhet. Oavsett är det en viktig del av arbetet att hålla kontakten med föräldrarna. Därför är det ett krav att du kan uttrycka dig väl på svenska såväl i tal som i skrift. 

Utbildningen innehåller kurser inom bland annat pedagogiskt ledarskap och barns lärande och växande.

Du kommer studera 100% platsbundet men även flexutbildning är möjligt för dig som har en anställning. 

Vissa av platserna är reserverade av Eskilstuna kommun. 

Kursens syfte

Då behovet av barnskötare är stort inom Eskilstuna kommuns förskolor vill vi snabbutbilda personer som kan arbeta där. Utbildningen ger introduktionskurser inom ett flertal kunskapsområden som är centrala för yrket som barnskötare. 

Kursens mål

Kunskap och förståelse:

  • som krävs för att utöva självständigt stödjande arbete på barn-gruppnivå om det svenska skolsystemet på alla stadier och i alla former.
  • för samspelet mellan barns lärande och deras sociala, fysiska och kulturella miljö.
  • om förhållanden i det mångkulturella samhället som påverkar livsvillkoren för barn med skilda sociala och kulturella bakgrunder.
  • för olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang.
  • för samspelet mellan barns sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar. 
  • för lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i förskola och skola.
  • om ledning, organisering och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.

Färdighet och förmåga 

  • att med stöd i förskollärarnas pedagogiska planering lägga upp sitt eget stödjande arbete med barn, enskilt eller i grupper.
  • om kommunikationstekniker för bättre samspel mellan hem och skola.
  • att obehindrat kunna använda sig av förvärvade kunskaper och erfarenheter efter praktiktiden.
  • att tillsammans med förskollärarna, lägga fram ett stödjande arbete för att möta barn med funktionsnedsättningar.
  • kunna övergå ifrån att arbeta med enskilda barn till att jobba med hela grupper beroende på behov och situation.

Kursens struktur

  • Antagningskriterierna är framtagna i samverkan med Eskilstuna kommuns Utbildningsförvaltning och följer nationella direktiv för Yrkeskurser Inom Bristyrken på Folkhögskola.
  • Kursen varvar teoretisk och totalt 10 veckors arbetspraktik (APL). Under APL finns alltid en handledare med för varje kursdeltagare vid respektive praktikplats.
  • 1 studietimme motsvarar 1 klocktimme på 60 minuter.
  • Kursens veckoschema finns tillgängligt tidigast en vecka före kursstart. Studieveckan består av 30 studietimmar fördelade på teori, APL, studiebesök, föreläsningar och workshops. Deltagarna bör räkna med ytterligare 10 timmar/vecka för självstudier. 
  • Det är endast kursdeltagare som har inkommit med utdrag ur belastningsregistret, och som kan godkännas enligt skollagen, som får påbörja en APL på en förskola.  
  • Placeringen för arbetsplatsförlagd utbildning sker i samråd med BUF. Kursdeltagarna har möjlighet att själva anordna platsen för APL förutsatt att den går i linje med kursens form och syfte.
  • Kursen genomförs utifrån Folkhögskolans filosofi och särart
  • Deltagarna har möjlighet att låna en iPad av skolan under studietiden (särskilt låneavtal tecknas).  

Praktik

I utbildningen ingår arbetsförlagt lärande med kontinuerlig och personlig handledning i två perioder om 5 veckor vardera. Praktiken samordnas med mottagande förskola och anpassas individuellt för varje kursdeltagare i samråd med den aktuella förskolan.

(Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursinnehåll och kursutbud)

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://eskilstunafolkhogskola.nu/barnskotarutbildning/

Fler kurser inom: Barnskötare

Eskilstuna folkhögskola

Vi är en skola som spirar av liv. Någon beskrev oss som sitt andra vardagsrum och det är någonstans där vi vill befinna oss - en trygg plats där du kan vara dig själv och där ditt lärande blir en upplevelse.

Läs mer om skolan

Postadress:
Eskilstuna folkhögskola
Gösta Wasastiernas gränd 4
633 42 Eskilstuna

Telefon: 016-10 52 80
E-post: etfhsk@regionsormland.se
Webbadress: http://www.eskilstunafolkhogskola.nu/

Det roligaste med små barn är att springa efter dem

Yasmine jobbade tidigare som assistent på hotell. Sedan bestämde hon bestämde hon sig för att göra något nytt och utbildade sig till barnskötare på folkhögskola.

Läs hela artikeln