Elev- och lärarassistent

Profilkurs, Yrkesutbildning Eskilstuna folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Kursen varvar teoretisk och praktisk undervisning. Vid praktiskt arbete finns alltid en handledare med för varje kursdeltagare vid respektive arbetsplats.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan öppnar 17 januari 2022. Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 15 aug 2022 - 9 jun 2023

Kostnader: All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500 kr/termin tas ut (1 000 kr läsår). Viss litteratur ingår i avgiften, övrig litteratur kan köpas eller lånas mot en depositionsavgift.

Kontakt: Mathias Clarstedt

Telefon: 016-10 52 80

E-post:
mathias.clarstedt@region.sormland.se

Elev- och lärarassistenten räknas som en resurs i skolans värld. Skolresursen arbetar hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan också handla om att vara ett administrativt stöd för läraren och avlasta denne i det pedagogiska arbetet genom att ta hand om praktiska och administrativa göromål.

De elever som behöver stöd är t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan variera mycket och det gör arbetet omväxlande och givande för den som vill arbeta med barn och ungdomar.  Jobbet ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Kursens syfte

Vi vill att deltagaren efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper om, och förståelse för hur välfungerande pedagogiska och sociala förutsättningar skapas för elever i behov av stöd. Deltagaren ska kunna vara del i det pedagogiska och sociala arbetet på en skola.

Kursens mål

Kunskap och förståelse:

 • om det svenska skolsystemet i alla stadier och former samt lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i skola.
 • för olika pedagogiska modeller och teorier som lärare använder sig av i olika sammanhang
 • för samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar
 • om ledning, organisering och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.

Kursinnehåll och struktur

 • Undervisningen kommer att bestå av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer, praktiska övningar m.fl. Ca 20 % av utbildningen består av praktik som är förlagd till skolverksamhet inom Eskilstuna kommun eller deltagarens hemkommun.
 • Kursen är en ettårig heltidskurs med ca 20 % praktik och 80 % teori.
 • Kursen består av sju områden; yrkesintroduktion, barn och ungdomars identitet, funktionsvariationer, kommunikation, lagar-förordningar och styrdokument, att vara anhörig, pedagogik.
 • Teoriundervisningen sker på Eskilstuna folkhögskolans lokaler i Munktellstaden, Eskilstuna.
 • För att kunna börja utbildningen måste kursdeltagaren inkommit med ett utdrag ur belastningsregistret som kan godkännas enligt skollagen.
 • Kursdeltagarna har möjlighet att själva anordna praktikplats förutsatt att den går i linje med kursens form och syfte.
 • Kursen genomförs utifrån Folkbildningsrådets rekommendationer.
 • Deltagarna har möjlighet att låna en iPads av skolan under studietiden (särskilt låneavtal tecknas).

Kursintyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri men en avgift på 500 kr/termin tas ut (1 000 kr läsår). Viss litteratur ingår i avgiften, övrig litteratur kan köpas eller lånas mot en depositionsavgift. Deltagarna har möjlighet att låna en iPad av skolan under studietiden. 

Kontrollera att du har försörjning för hela din studietid innan du antar din plats.

Krav för antagning 

För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.

Krav för denna kurs:

 • Du är minst 18 år
 • Grundläggande/allmän behörighet för yrkeshögskolestudier eller validerad utländsk gymnasieutbildning
 • Vi lägger stor vikt vid att du som sökande behärskar det svenska språket såväl i tal som i skrift på gymnasienivå. Det innebär att du måste ha godkända betyg i svenska 1-3 på gymnasienivå. 

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven (se skolans antagningsprinciper).

 • Vi prioriterar kompletta ansökningar inkomna senast sista ansökningsdag
 • Det är endast kursdeltagare som har inkommit med utdrag ur belastningsregistret, och som kan godkännas enligt skollagen, som får påbörja ett arbetsplatsförlagd utbildning på en skola. 
 • Skolan gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll
 • I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen
 • Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet

(Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursinnehåll och kursutbud)

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://eskilstunafolkhogskola.nu/kurser/elev-och-lararassistent/

Fler kurser inom: Lärarassistent

Eskilstuna folkhögskola

Vi är en skola som spirar av liv. Någon beskrev oss som sitt andra vardagsrum och det är någonstans där vi vill befinna oss - en trygg plats där du kan vara dig själv och där ditt lärande blir en upplevelse.

Läs mer om skolan

Postadress:
Eskilstuna folkhögskola
Gösta Wasastiernas gränd 4
633 42 Eskilstuna

Telefon: 016-10 52 80
E-post: etfhsk@regionsormland.se
Webbadress: http://www.eskilstunafolkhogskola.nu/

Här respekteras våra åsikter

Rebecka Wallin och Behice Tosun läser yrkeskursen Elev- och lärarassistent. För dem har den tidiga praktiken avgörande betydelse för att lättare kunna koppla momenten i utbildningen till konkreta situationer.

Läs hela artikeln