Ett år i omställning- distans

Ansök nu

Ett år i omställning- distans

Eskilstuna folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Kan det du drömmer om för dig själv även gynna en hållbar värld? Ett år i Omställning (1 Year in Transition,1YT) är en kurs inom ramen för omställningsfrågor, medskapande ledarskap och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av lokala lösningar på globala problem.

 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 maj 2022

Ansökan öppnar: 1 februari 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ansökan öppnar 17 januari. Du är minst 18 år

Kostnader: Max 4800 kr

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 12 sep 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Emilia Rekestad

Telefon: 016 - 10 52 80
E-post:
emilia.rekestad@gmail.com


OBS!
Ansökan öppnar
1 februari 2022

Med avstamp i gemensamma utmaningar undersöker vi möjligheternas värld utifrån ett omställningsperspektiv. Personliga, sociala, ekologiska och samhälleliga aspekter av hållbarhet vävs samman genom kursåret. Däribland hur vår förmåga att hantera förändring och kriser kan stärkas både på personliga, kollektiva och ekologiska plan.

Kursen bjuder bland annat in till ett utforskande av självledarskap - din intention, längtan och bakomliggande drivkraft i det du gör. Det bygger en bas för utåtriktat ledarskap och engagemang. Dessa två processer – de inre och yttre (se bild ovan) – sammanflätas genom de olika kursmomenten.

Kursen vänder sig till dig som:

 • är intresserad av att “börja gräva där du står” och genom det undersöka vad hållbarhet i praktiken betyder för dig.

 • är nyfiken på vad ett helhetsgrepp på hållbar utveckling kan vara och hur du kan lyfta dessa frågor i vardag och arbete. 

 • vill få inblick i ledarskaps- och samverkansmodeller samt verktyg för realiserande av projektidéer - som team eller individuellt.

 • kreativt vill utveckla och konkretisera dina egna idéer och kanske redan existerande projekt med stöd av kursledare, en mentor och andra kursdeltagare.

 • vill bjuda in andra till medskapande samverkan.

 • är pedagog och vill få tillgång till nya ekopedagogiska verktyg och perspektiv i lärande för omställning och helhetstänkande.

 • vill interagera med en kursgrupp där en bredd av perspektiv på omställning samexisterar och appliceras av kursens deltagare.

 • vill ta del av snabbt växande nätverk för omställning i Sverige och internationellt.

Innehåll och upplägg:

Kursen innehåller fyrafysiska vecko-träffar under ett år. Mellan träffarna sker moment av mentorskap (1-2 timmar/månad), lärgrupper, onlinemöten och egna studier. Deltagarna förväntas vara aktiva i sin lärprocess. Till exempel genom ett projekt med relevans till hållbar utveckling/livsstil i sitt lokalsamhälle. Kärnkursgruppen brukar vara 15-18 personer. Några delar av kursen är öppna för externa deltagare.

I kursen ingår introduktion till flertalet verktyg och perspektiv för hur vi kan jobba med ett helhetsgrepp på hållbarhet. Exempel är;

 • Introduktion till Omställning såsom det definieras av Omställningsnätverket, inkluderat verktyg och övningar inspirerade av bland annat Transistion NetworkJoanna Macy, Ken Wilber och Margaret Wheatley.

 • Berättande/Storytelling

 • Naturens rättigheter

 • Naturnära moment, såsom bekantskap med vilda växter och en Utesittning/ mini vision quest där vi spenderar 1 dygn i naturen i tystnad.

 • En 3-dagars ledarskapsträning, med metodpaket, i the Art of Hosting and harvesting conversations that matter (artofhosting.org)

 • Eko- och samhällsentreprenörskap

 • Introduktion och använding av reflektions-modellen Teori U i förhållande till den individuella läroprocessen och teamarbeten generellt.

 • Introduktion till permakulturens etik och principer samt praktiska exempel på hur permakulturdesign och andra regenerativa tekniker kan appliceras i såväl landskapet som i sociala processer. 

 • Projektdesign genom grupp-coachning processer

 • Preliminärt: Non Violent Communication (NVC)

Parallellt med ovanstående är kursen ett forum för nätverkande och relationsbyggande - både internt i kursgruppen samt externt med platser och nätverk som vi samverkar med. Kursen erbjuder ingångar till att vara delaktig i lokala såväl som nationella nätverk och organisationer.

Kurstillfällen läsår 22/23 

 

Genom denna länk finner du detaljerad information om de olika kurstillfällena

Fysisk träff 1: 16/9 em  –   21/9 fm (2022) Inre och yttre omställning: en introduktion. Plats: Ytterjärna med omnejd.

Fysisk träff 2: 25/11 em – 30/11 fm  (2022) Hållbart och medskapande aktörskap. Plats: Ytterjärna med omnejd. 

Preliminär, Träff 3 Online: 15-17/2(2023) 

Fysisk träff 4: 17/3 em- 22/3 fm (2023) Preliminära teman: Kretsloppsdesign, ekoprenörskap och aktivt hopp. Plats ej bestämd. 

Fysisk träff  5: 2/6 em – 7/6 fm (2023) Permakultur och framtidstro. Plats: Stjärnsund, Dalarna.

Kursen inleds i Ytterjärna, en plats nära vatten, natur och initiativrika människor. Under kursen besöker vi fortsatt en variation av platser och initiativ, med syfte att använda plats som pedagogiskt redskap.

Mellan träffarna

Mellan de olika kurstillfällena ges mycket utrymme till den egna lärprocessen. Där ges även plats för mentorskap, gruppcoachning, online möten, ämnesfördjupning samt individuella alternativt gemensamma projekt relaterade till valda intresseområden.

Kursens bakgrund och etablering i Sverige

One Year in Transition (1YT) - utvecklades i nära samarbete med det internationella Omställningsnätverket - Transition Network. Kursen startades i Totnes, England av Isabel Carlise (F.d. utbildningsledare inom Transition Network uk. Grundare till Bioregional Learning Centre) och kursformatet har sedan inspirerat utbildningar och projekt i flera andra länder.

Kontakten med Isabel blev startskottet för Ett år i Omställning som 2022 går in på sitt 7:e år. Kursen genomförs med Eskilstuna folkhögskola som huvudman i samverkan med det svenska Omställningsnätverket. Vi samarbetar med- och bjuder in gästlärare från folkrörelser inom hållbarhetsarbete, samt konstnärer, praktiker, egenföretagare, lokala byalag och ekobyar, olika folkhögskolor samt representanter från lärosäten som exempelvis Högskolan i Dalarna och Malmö Universitet.

Du som kursdeltagare fortsätter vara en viktig del i kursens utveckling och form där vi kontinuerligt bygger grund för efterkommande kursdeltagare.

Språk:

Som deltagare behöver du kunna läsa och förstå engelska, då en del föreläsare samt delar av litteraturen är på engelska.

Teknologi:

Som deltagare behöver du en dator som har mikrofon och tillgång till kamera. Samt en bra internetuppkoppling. Vi använder konferensverktyget Zoom för möten mellan träffarna.

Kostnad

Kursavgift: 2400 per termin för studieresor (inkl. lokal), och material. Ytterligare kostnader för mat och logi, samt gemensam kurslitteratur tillkommer. I kursavgiften ingår deltagaravgiften för ledarskapsträningen i The Art of Hosting (se hemsida för föregående år här) . Kursen är studiemedelsberättigad.

(Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kursinnehåll och kursutbud)