Allmän kurs Polisförberedande

Stensunds folkhögskola


Ansökan stängd
För dig som siktar på fortsatta studier på Polishögskolan. Profilen ägnas bl a åt kriminalitet i samhället, kriminologi, rättssamhället, sociologi, psykologi, juridik och fysisk träning.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Vi välkomnar alla sökande som är studiemotiverade och positiva till personlig utveckling och som siktar på Polishögskolan eller annan liknande högskoleutbildning.

Kostnader: Litteratur, studiebesök etc beräknas kosta 4-5000 kr. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 20 aug 2019 - 5 jun 2020

Kontakt:
Tommy Fogelberg och Torbjörn Klefborg

Telefon: 0156- 532 20 eller 0156-532 16
E-post:
tommy.fogelberg@stensund.se

Allmän kurs Polisförberedande får du en inblick i  ämnen som är förknippade med polisyrket. Vi diskuterar och funderar över polisens roll i samhället. Omfattningen av kriminalitet i samhället och tankar om orsaker till kriminalitet studerar vi tillsammans med grundläggande juridik. Vi lär oss om människan som individ och i grupp, men också som medborgare i samhället. Genom fysisk träning och idrott blir du väl förberedd inför ansökan till polishögskolan.  

Profilämnena tar upp:

Att vara polis och arbeta som polis.

Människan och rättssamhället

Kriminologi och kriminalitet i samhället

Fysträning och idrott, teori i träningslära

Rättssamhället: översikt över de rättsvårdande myndigheternas arbete, påföljdssystemets uppbyggnad

Grundläggande juridik

Sociologi 

Psykologi

 

 

Hur går kursen till?

Under kursens gång utvecklar du en förståelse för polisyrket genom studier, diskussioner och egna arbeten inom ramen för profilämnena. Föreläsningar, studiebesök, möten med yrkesverksamma poliser m.m. fördjupar inblicken i polisyrket. En studieresa i mars ingår också. Parallellt med detta läser du gymnasiegemensamma ämnen. Det tar halva kurstiden. 

 

Blev du nyfiken?

Kom på "Prova-på-kurs" 2-4 april 2019 och testa hur det är att gå på Polis i några dagar! Hör av dig till skolan 0156-532 00 eller stensund@stensund.se

  

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter avslutad kurs är du väl förberedd för fortsatta studier på Polishögskolan eller liknande högskoleutbildning och det framtida polisyrket.