Beroendeterapeutsutbildningen är en praktisk och teoretisk yrkesutbildning som ger dig specialistkompetens att arbeta stödjande, coachande och behandlande inom missbruksvården. Kursen är en distansutbildning på helfart i samarbete med RevErea.  

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
2 obligatoriska träffar
135 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 100%

Längd: Ej angivet 15 september 2020- 25 juni 2021

Ansök senast: 28 augusti 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ha utbildning som motsvarar behandlingspedagog/behandlingsassistent, socialpedagog, undersköterska eller ha arbetat i yrket i minst fyra år. Tre års nykterhet samt egen behandling om du haft eget beroende.

Kostnader: Kostnad för litteratur uppgår till 4-5000 kr. Du behöver dessutom ha tillgång till dator, webkamera, mikrofon och högtalare.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 15 sep 2020 - 25 jun 2021

Kontakt:
Lars Öhman

Telefon: 076-138 20 89
E-post:
lars.ohman@reverea.se

OBS!
Ansök senast 28 augusti 2020
 
 

Beroendeterapeutsutbildningen vid Stensunds Folkhögskola i samarbete med RevErea, är en generalist- och specialistutbildning inom specialområdet beroendevård. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom social omsorg och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för behandlande arbete i praktiken. Med specialist menar vi att det är en fördjupning inom beroende som fenomen samt verkningsfulla psykosociala metoder för att möta en individ i beroende Detta möjliggör för nyexaminerade beroendeterapeuter att arbeta inom stora delar av det psykosociala behandlande arbetsfältet för missbruksvården.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, inom frivillig- och privatsektor.

Beroendevård som huvudämnesområde sammanfaller till stora delar med andra yrkesområden och arbete med människor i utsatta livssituationer. Begrepp som människa, välbefinnande, social välfärd, hjälp och stöd, samt livssammanhang och miljö, är centrala i utbildningen och en helhetssyn på människan betonas. Det sociala arbetets värdegrund utgår från humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt med betoning på mänskliga rättigheter.

Utbildningen är förankrad i socialvetenskaplig forskning och behandlande arbete som praktik.

Som beroendeterapeut arbetar du med människor med beroende i olika utsatta livssituationer. Beroendeterapeututbildningen betonar därför människan som en del i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning med en bred kompetens att arbeta såväl stödjande, coachande och behandlande utifrån beroendeproblematik.

Detta möjliggör för nyexaminerade beroendeterapeuter att arbeta inom stora delar av det psykosociala behandlande arbetsfältet för missbruksvården.

Utbildningen ges som en distansutbildning med helfartsstudier som motsvarar 20 klockledda lektionstimmar i veckan.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, inom frivillig- och privatsektor.