Bibelskola på distans Grund

Ågesta folkhögskola


Ansök nu

Bibelskola på distans riktar sig till dig som vill studera Bibeln, kristen tro och lära känna Gud, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid. Minimiålder 18 år.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: 12 maj 2019

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 18 år.

Kostnader: Bekräftelseavgift 500 kronor. Inackordering och mat under kurshelgerna 2500 kr/termin (1250 kr enbart mat). Kursen är möjlig att genomföra som studiemedelsberättigade halvfartstudier.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2019 - 3 jun 2020

Kontakt

Rasmus Ljungberg

Telefon: Tel: 073-914 82 08
E-post:
rasmus.ljungberg@agesta.nu

OBS!
Ansök senast 12 maj 2019

Målsättning
Bibelskola på distans vill:
• Ge dig möjlighet att studera Bibeln.
• Ge dig en fördjupad bibelkunskap som skapar tro
  och ett rikare andligt liv.
• Ge dig en djupare förståelse för den kristna
   helhetssynen på människan och världen.
• Inspirera till tjänst i kår och församling.

För vem?
Bibelskola på distans riktar sig till dig som vill studera Bibeln, kristen tro och lära känna Gud närmare, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid. Minimiålder 18 år.

Hur är kursen upplagd?
Bibelskola på distans är en halvfartskurs med fem obligatoriska kurshelger under året. Under kurshelgerna möts alla deltagare för undervisning, gruppsamtal, gemenskap och gemensamma samlingar med bön och lovsång. Kursstart med introduktionshelg hålls på Ågesta 6-8 september. Den andra kurshelgen hålls 15-17 november. Ytterligare tre kurshelger är obligatoriska under vårterminen 2020. Dessa är 24-26 januari, 20-22 mars samt 15-17 maj. Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Besök kursens hemsida.

Google Classroom
Beräkna 10 studietimmar per vecka. Kursmaterial får du och kursuppgifter löser du via Google Classroom, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans. Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Classroom och telefon. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling.

Grundkurs
Grundkursen Bibelskola på distans innehåller ämnena Nya Testamentet, Trons grunder och Lärjungaskap.

Påbyggnadskurs
Efter grundkursen inbjuder vi dig att läsa påbyggnadskursen med ämnena Nya Testamentet, Gamla Testamentet och Lärjungaskap.