Arbetsliv Asperger Austismspektrum

Ågesta folkhögskola


Ansökan stängd

Kursen vänder sig till dig som har diagnosen Asperger eller en autismspektrum-diagnos (stödbehov nivå 1). Vi ser att du helst är klar med gymnasiet och att du vill lära dig mer om arbetsliv i teori och praktik.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personlig intervju och har deltagit i en Känn-dig-för-kurs vecka 13 eller 14.

Kostnader: 2200 kr per termin för material, försäkring, motion och temaaktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Sara Otterdahl kursföreståndare

Telefon: 073-920 64 36
E-post:
sara.otterdahl@agesta.nu

MÅLSÄTTNING

  • Du lär dig mer om arbetslivet i teori och praktik. Fem veckors praktik på arbetsplats ingår
  • Du ökar din självkännedom
  • Du förbättrar din kommunikativa förmåga
  • Du utvecklar dina strategier för att leva med din diagnos

KURSENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Asperger Arbetsliv Autismspektrum innehåller ämnen såsom arbetsliv och samhällskunskap samt arbetsliv och individ för att ge en bas i kunskaper om arbetslivet. Utöver arbetslivet har kursen fokus på personlig utveckling, där ämnen såsom kommunikation, asperger- och autismkunskap, hälsa och stresshantering ingår. Under kursen görs studiebesök på olika arbetsplatser och under vårterminen görs praktik på en arbetsplats under fem veckor.

SMÅ GRUPPER
Studierna bedrivs i lugn miljö i en liten grupp tillsammans med pedagoger (lärare och assistenter) med bred kompetens inom området asperger/ASD. Undervisningen är varierad, med inslag av genomgångar, övningar, diskussioner, egna fördjupningsarbeten och studiebesök. Undervisningen anpassas till deltagarnas nivå och deltagare görs delaktiga i att utforma egna utvecklingsmål.

Som studerande har du möjlighet till inflytande på skolan genom klassråd och deltagarråd. Under året har vi aktiviteter för att främja gemenskap i klassen. Det ges också möjlighet till skolgemensamma aktiviteter för dem som vill lära känna deltagare från andra klasser.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://agesta.nu/utbildningar/asperger/arbetsliv-asperger.html