Bibelskola för arabisktalande

Ågesta folkhögskola


Ansökan stängd

Bibelskola för arabisktalande riktar sig till dig som är arabisktalande och vill studera Bibeln, växa i ditt lärjungaskap och lära känna Gud närmare. Minimiålder 18 år. 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 2 terminer

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 18 år.

Kostnader: Kursen är möjlig att genomföra som studiemedelsberättigade halvfartstudier. 300 kr/kurshelg.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 3 feb 2020 - 3 jun 2020

Kontakt:
Kjell Söderblom

Telefon:
E-post:
kjell.soderblom@agesta.nu

Målsättning
Bibelskola för arabisktalande vill:

  •  Ge dig som är arabisktalande möjlighet att studera Bibeln.
  • Ge dig en fördjupad bibelkunskap som skapar tro och ett rikare andligt liv.
  •  Ge dig en djupare förståelse för den kristna helhetssynen på människan och världen.
  • Inspirera till tjänst i kår och församling.

För vem?
Bibelskola för arabisktalande riktar sig till dig som är arabisktalande och vill studera Bibeln, kristen tro och lära känna Gud närmare, men som av olika skäl inte kan lämna hemorten för heltidsstudier under längre tid. Minimiålder 18 år.

Hur är kursen upplagd?
Bibelskola för arabisktalande är en grundkurs på halvfart med fem obligatoriska kurshelger under året. Under kurshelgerna möts alla deltagare för undervisning, gruppsamtal, gemenskap och gemensamma samlingar med bön och lovsång. Kursstart med introduktionshelg hålls på Frälsningsarmén i Malmö i februari. Ytterligare två kurshelger hålls under våren och sedan två kurshelger under hösten 2020.

Google Classroom
Mellan kurshelgerna läser du hemma i egen takt. Beräkna 10 studietimmar per vecka. Kursmaterial och kursuppgifter får du via Google Classroom, som är ett lättanvänt pedagogiskt verktyg för flexibelt lärande och en plattform för kurser och studiecirklar som helt eller delvis går på distans.
Du har kontakt med lärare och övriga kursdeltagare via Google Classroom och telefon. För att fullfölja kursen behöver du tillgång till dator med internetuppkoppling. Möjlighet ges även att mötas för gemensamt studiearbete på kåren i Malmö.

 Ämnen
Bibelskolan innehåller ämnena Nya Testamentet, Trons grunder och Lärjungaskap.