Allmänkurs Musik

Ansökan stängd

Du som har svenska som andraspråk har även möjlighet att söka till vår allmänna kurs med denna inriktningen. Allmän kurs Musik är för dig som saknar gymnasiekompetens och vill få behörighet för vidare studier på högskola eller yrkesskola och samtidigt utöva ditt ditt stora intresse för musik. 

 

 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Beroende på förkunskaper och egna mål.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 18 år. Personligt besök och intervju.

Kostnader: 2250 kr per termin för kursmaterial, förbrukningsmaterial, hyra av Chromebook laptop, försäkring, gemensamma studiebesök, aktiviteter, specialarrangemang och temadagar. Utöver serviceavgiften tillkommer hyra för vissa läroböcker.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Roberth Strandgren, kursföreståndare.

Telefon: 08-562 28 100
E-post:
roberth.strandgren@agesta.nu


Målsättning
Allmän kurs Musik vill vi ge deltagarna ämneskunskaper och allmänbildning, samt möjlighet att växa som människa, och därmed få en bra grund för fortsatta studier och arbete.

Hur är kursen upplagd?
Allmän kurs upprättar vi individuella studieplaner för att kunna möta den enskildes studiebehov. I undervisningen eftersträvar vi små grupper och våra assistenter ger stöd i studierna. 

Behörighetsgivande ämnen
Allmän kurs Musik kan du läsa följande gymnasiegemensamma ämnen för att få behörighet till högskolan:

• Svenska 1, 2 och 3
• Engelska 5 och 6
• Matematik 1b
• Samhällskunskap 1b
• Naturkunskap 1a1
• Religionskunskap 1
• Historia 1a1

Utöver de gymnasiegemensamma ämnena på Allmän kurs erbjuder vi studier i ämnen som behövs för att komma in på högskoleutbildningar som kräver särskild behörighet:

• Matematik 2b
• Naturkunskap 1a2 och 2 
• Samhällskunskap 2
• Historia 1a2
• Engelska 7

Musikämnen
• Ensemblespel (rock, pop)
• Individuell undervisning i ett huvudinstrument (piano, gitarr, bas, slagverk eller sång).
• Musikkunskap

Övriga obligatoriska ämnen
• Hälsa
• Digitalt medborgarskap

Allmän kurs Musik ingår dessutom studiebesök/fältstudier, temadagar tillsammans med skolans övriga kurser.

 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://agesta.nu/utbildningar/allman-kurs/vax-med-musik.html