Allmänkurs Svenska som andraspråk

Ansök nu

Allmänkurs Svenska som andraspråk

Ågesta folkhögskola


Ansök nu

För dig som har godkänd SFI D, SAS Grund eller motsvarande och behöver utveckla dina kunskaper i svenska språket och vid behov få behörighet för vidare studier på högskola eller universitet genom att välja kurser som ger gymnasiebehörighet.

 

 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 18 år. Personligt besök och intervju.

Kostnader: 2000 kr per termin för förbrukningsmaterial, kursmaterial, hyra av Chromebook laptop, försäkring, gemensamma studiebesök och aktiviteter samt temadagar och specialarrangemang.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Rosemarie Jagerholm

Telefon: 073-920 68 05
E-post:
rosemarie.jagerholm@agesta.nu


Svenska som andraspråk
Utveckling av det svenska språket är alltid i fokus då vi tror att detta är nyckeln för att lyckas med fortsatta studier eller arbete. Vi vill förutom språk och ämneskunskaper också ge ökad allmänbildning, självkänsla och självförtroende.

Språket är i fokus på linjen Svenska som andraspråk. Detta betyder att du kan ha mer än 11 timmar Svenska som andraspråk i veckan på ditt schema. Om du väljer att läsa in högskolebehörighet så är våra kurser i religion, matematik, historia och samhällskunskap anpassade för deltagare med svenska som andraspråk. Detta betyder att våra erfarna lärare kommer att arbeta för öka Din ord- och språkförståelse även i dessa ämnen.

Vi strävar efter att ha små undervisningsgrupper. För att kunna möta era utbildningsbehov så kan ni välja läsa att läsa historia, matematik, religion och naturkunskap för att uppnå högskolebehörighet men ni kan också välja bort dessa ämnena och fokusera mer på svenska språket. I en del av undervisningen så arbetar ni med teman och vid behov ges stöd i det egna arbetet av en assistent. Kurserna engelska och naturkunskap läses tillsammans med de andra inriktningarna på allmän linje. Besök Svenska som andraspråk hemsida.

Behörighetsgivande ämnen i Svenska som andraspråk
Följande gymnasiegemensamma ämnen kan du läsa hos oss för att få behörighet till högskolan:
• Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
• Samhällskunskap 1a1
• Historia 1a1
• Religion 1
• Engelska grund samt 5, 6, 7
• Naturkunskap 1a1, 1a2
• Matematik 1b, 2b

Övriga obligatoriska ämnen
• Hälsa/Motion
• Digita medborgarskap

Dessutom ingår studiebesök, temadagar och friluftsdagar tillsammans med skolans samtliga elever.