Kurs för personer med afasi

Ansök nu

Kurs för personer med afasi

Alma folkhögskola

Ansök nu

Alma folkhögskola erbjuder dig som har afasi möjligheten att träna din språkliga förmåga, din sociala förmåga och att få bättre förståelse för och mer kunskap om din funktionsnedsättning.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 80%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Antagningsvillkor: du har en dokumenterad expressiv afasidiagnos, du har varit på intervju, samt du har skrivit ut, fyllt i och skickat till oss ansökan. Löpande antagning.

Kostnader: 800 kr sätts in på skolans bankgiro 660-0852 för att bekräfta plats. Kostnaderna täcker bl.a. kopiering, försäkring och gemensamma aktiviteter på skolan.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 17 dec 2021

Kontakt:
Cristina Adriana Negutz

Telefon: 072-158 41 55
E-post:
cristina.negutz@almafolkhogskola.se


Fler kurser inom: Övrigt , Afasi

 

 

 

Sedan 1986 erbjuder Alma folkhögskola Kurs för personer med afasi, en särskild utbildning för personer med förvärvade hjärnskador. Vi är en av fem aktörer i Sverige som erbjuder denna typ av vuxenutbildning i folkhögskolans regi. Denna utbildning är godkänd av Folkbildningsrådet, samt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

 

Alma folkhögskola erbjuder dig som har afasi möjligheten att träna din språkliga förmåga, din sociala förmåga och att få bättre förståelse för och mer kunskap om din funktionsnedsättning.

 

Vi står för alla människors lika värde och här bemöts alla med respekt. Vi tror på att mångfald berikar. Vi tror att lärande bör präglas av öppenhet, nyfikenhet och engagemang. Alma folkhögskolas pedagogik bygger på att deltagarna tar ansvar och är aktiva.

 

Kurs för personer med afasi är en folkhögskolekurs där ansvarig lärare i samråd med deltagaren sätter upp individuella mål och lägger upp en individuell studieplan. Du, som deltagare, är aktiv i din roll, är delaktig i skolans aktiviteter, samt följer skolans regler och värderingar.

  

Kursens vision är att alla deltagare ska utvecklas och stärkas i sin roll som självständiga, aktiva medborgare som kan bidra till ett starkare civilsamhälle.

  

 

Mål med utbildningen:
– under ledning av erfarna lärare får deltagarna verktyg och kunskap till att förbättra och återerövra sin kommunikationsförmåga efter sin stroke
– utbildningen leder till att deltagarna stärks i sin roll som aktiva samhällsmedborgare
– utbildningen leder till att deltagarna får bättre förståelse och kunskap om sin funktionsnedsättning
– efter avslutad utbildning har deltagarna utvecklat sin förmåga att gå vidare till arbete eller studier

  

På utbildningen har vi följande ämnen:
– kommunikation och språklig stimulans i grupp på schemat varje dag (tala, läsa, skriva)
– samhälle
– kultur och historia
– Data/Lexia (special dataprogram för personer med afasi)
– eget projekt under lärarledning
– tillvalsämnen: engelska och matematik
– studiebesök, samt besök hos våra samarbetsorganisationer (Afasicentret, SV Stockholm, MISA, Resursteamet m.fl.)
– återkommande måluppföljning utifrån den egna studieplanen

Studietakt:
– grupp 1 (80 %): lärarledalektioner på Alma folkhögskola måndag, onsdag, fredag
– grupp 2 (60 %): lärarledalektioner på Alma folkhögskola tisdag och torsdag

Kurstid:

Grupp 1: HT-2018 (17 augusti – 19 december 2018), VT-2019 (11 januari – 29 maj 2019)
Grupp 2: HT-2018 (16 augusti – 18 december 2018), VT-2019 (10 januari – 28 maj 2019)

Viktig information: För att kunna delta i kursens alla moment så vill vi att du har ordnat dina transportmöjligheter i fall du inte kan åka med kollektivtrafiken, dvs. du har fått beviljat färdtjänst innan kursstart. För att delta i grupp 1 (80 %) behöver du 210 enkelresor med färdtjänst och för att delta i grupp 2 (60 %) behöver du 140 enkelresor med färdtjänst.

Ladda ner broschyren om Kurs för personer med Afasi här >> 

 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.alma.fhsk.se/skolan/kurser/kfpma/